zu - Zypern

zu adv girtî, qapandî

Zu präp  ji...re, berbi, ber, bi; zu Fuss  peya, peyad, bi meş, bi pê; zu ihm  wî re, ji wî re, jê re, be ew; zu jener Zeit  di wê demade

Zucchini f  kundir f

Zucker m şekir

Zuckerdose f şekirdank

Zuckermelone f qawin, qultix

zudem adv di ser re, hê di ser re

zudrehen vtr qut kirin

zudrücken vtr serdeguvaştin

zueinander

zuerst  berê, silef, pêşî

Zufall m

Zufällig adj adv

zufolge

zufrieden adj qayîl,  razî

Zug m trên m

Zugang m

zugänglich adj

Zuge im Zuge der Ermittlungen di kêşa pêkeftinan de

zugegeben adj

zugehörig adj

Zügel f deskêş

zugelassen adj

zugelegt adj

zugenommen adj

zugeordnet adj

zugesagt adj

zugestimmt adj

zügig adj adv

zugleich adv di derbekê de, demekê de

Zugriff m

Zugrunde adv

Zugunsten adv

Zugute adv

Zuhören vtr guhdar kirin, guhpêdan

Zuhörer m mguhdar

zukommen

Zukunft f paşeroj, dema bê

zukünftig

zulassen vtr

zulässig adj

Zulassung f

Zulegen vtr

zuletzt

zum = zu dem

zum anderen

zum Beispiel = z.B.

zum einen

zumal

zumeist

zumindest

zunächst

Zunahme f zêdeyî f, zêdebûn f,  pirrbûn f, bejn f

Zündkerze f m, bojî

zunehmen

zunehmend  her ku diçe

Zunge f ziman

Zuordnen vtr

Zuordnung f

zur = zu der

zur Zeit

zurecht

zurechtkommen  îdare kirin

zurück  şunda, paşdo, berepaş, berevaj

zurückführen vtr

zurückgegangen adj

zurückgehen vitr

zurückgekehrt adj

zurückgenommen adj

zurückgetreten adj

zurückgewiesen adj

zurückgezogen adj

zurückgreifen vtr

zurückhaltend adv

Zurückhaltung f

zurückkehren vitr  zivirîn, vegerandin, vegerîyan

zurücklassen vtr hiştin

zurückliegend adj adv

zurückziehen vtr; vref

zurufen vtr deng lê kirin, gazî kirin, ban kirin

Zusage f

Zusagen vtr

zusammen  tevî hev, bi hev re

Zusammenarbeit f

Zusammenarbeiten vitr

zusammenbrechen  hilweşîyan

Zusammenbruch m

Zusammenfügen vtr dan hev

Zusammengefasst adj adv

Zusammengeschlossen adj

Zusammengestellt adj

Zusammenhalten vtr hevgirtin

Zusammenhang m

Zusammenkommen vitr kom kirin

Zusammenschluss m

Zusammensetzung f

Zusammenstossen vitr hevketin

Zusammentreffen vref rastê hev hatin

Zusatz m

Zusätzlich adj adv

Zuschauer m

Zuschlag m

Zuschuss m

Zustand m hal

zustande adv

zustandebringen vtr

zuständig adj

Zuständigkeit f

zustimmen  qebûl kirin, pejîrandin

Zustimmung f

zutage adv

zutiefst adv

zuverlässig adj emîn, emîndar

Zuversicht f amanet f, aminî

Zuversichtlich adj adv

Zuviel adj adv

zuvor adv

Zuwachs m

Zuwachsraten pl

Zuweilen adv

Zuwenig adj adv

Zwang m

Zwangsläufig adj adv

Zwanzig (zahl)  bîst

zwar

Zweck m

zweckmässig

zwei (zahl) du, didu

zweieinhalb

zweier

Zweifel m

Zweifellos adv

Zweig m liq m,  şax, gulî

zweimal

zweite

zweitens

zweiter

Zweiter Weltkrieg

zweitgrößte

Zwicker m berçavk m

Zwiebel f pîvaz

Zwingen vtr

Zwingend adv

Zwirn m ben f, bendik f, bend f, benik

Zwischen präp ji nav...re, mabeyna, li nav, di nav...da

zwölf (Zahl) danzdeh

Zyklus m

Zylinder m silindir, sêborî

Zypern n Qibris m

ADKW

Copyright © 2001-2009 ABDALLAH OSMAN. Publicist, Berlin.
http://ferheng.npage.de, E-Mail: abdallah-osman@hotmail.de
جميع حقوق النشر محفوظة. 2001-2009 م © All Rights Reserved. Hemû mafên weşanê parastî nin.

ADKW