wichtig - wütend

wichtig adj  giring, muhîm

wichtigste ; wichtigstes

wichtigstens

Widder m beran m

wider dij

widersprechen vtr

Widerspruch m

Widerstand m berxwedan, bervanî

Widmen vtr

Widmung f

wie  wek, ak, çawa, çer, çilo, çeng, wekî; wie viele  çend, çiqas

Wie n

wieder  dîsa, cardin, ji nû ve

Wiederaufbau m

Wiederaufnahme f

wiederbeleben vtr vejandin

Wiederherstellung f

wiederholen vtr vegerandin

wiederholt adj

Wiederholung f

wiederum

Wiedervereinigung f

Wiederwahl f

Wiege f dergûş f

wiegen vtr  pîvandin

Wiese f çêre, mêrg, çîmen

wieviel  çiqas

wild adj

Wildnis f berîstan f, berî f

Wille m xwestin, daxwaz, hemd; den Willen haben

Willkommen n

Wimper f bijang

Wind m ba

Winden vtr badan

Windhund m tajî

Winkel m

Winter m zivistan

winzig adj

wir pp pl  em, me

wircklich adj  bi rastî, rastîn (echt)

wirken vitr

wirklich adj

Wirklichkeit f

Wirksam adj

Wirkung f

Wirt m beg m, mêhvandar m

Wirtschaft f aborî

Wirtschaftlich adj

Wirtschaftsminister m

Wirtschaftspolitik f

Wirtschaftswachstum m

Wischen vtr  maliştin

wissen vtr pêzanîn; vitr zanîn

wissend  zana, zanistî

Wissenschaft

Wissenschaftler

wissenschaftlich

Witwe m f jinebî, pîrebî, mêrebî

Witz m

wo  ka, li ku, kanî, li kuderê; wo genau  li ku

wobei

Woche f hefte

Wochenende n dawîya heftîye

Wöchentlich adj adv

wodurch

wofür  ji bo çi

woher  ji ku, ji kuderê

wohin  kuda, kûva, ku, kuderê, bi ku de

wohl

Wohl n

wohlfühlen vref sich  kêf kirin

Wohlsein n  kêf

Wohlstand m  avahî, dewlemendî

Wohnblock m apartman

Wohnen vitr  runiştin, mayîn, sekinîn

Wohnraum m

Wohnung f mal, xanî

Wohnungsbau

Wohnviertel n tax

Wohnzimmer n

Wolf m gur m

Wolke f ’awir m, ’ewir m, hawir m, hewir m, ewr m,  mişale

Wolle f herî, rês

wollen  xwastin, vîn/vîyan

Wollen n

wollig  rêsî, rêssî

womit

womöglich

wonach

worauf

Wort n peyv m

Wort n xeber, gotin, wişe, şor, soz

Wörterbuch n ferheng f, qamûs f, qamnûs f, danûs f

wörtlich

wovon

wozu  ji bo çih

Wuchs m bejn

Wunde f birîn

Wunder n

wunderbar adj bêhevta

wundern vref  metel mayîn, şaş bûn

wundervoll

Wunsch m daxwazî, xwastek, miraz, erz, berîya

Wünschen vtr ; vref

Wünschenswert adj adv

Würde f şeref, paye

würdevoll  payebilind

würdigen vtr

Würdigung f

Würfel m zar

Wurst f sicûx

Wurzel f

Wüste f sehra f, çol f, berîstan f

Wut f hêrs

Wüten vitr

wütend  bi hêrs  

 

ADKW

Copyright © 2001-2009 ABDALLAH OSMAN. Publicist, Berlin.
http://ferheng.npage.de, E-Mail: abdallah-osman@hotmail.de
جميع حقوق النشر محفوظة. 2001-2009 م © All Rights Reserved. Hemû mafên weşanê parastî nin.

ADKW