Verkauf - Versuchung

Verkauf m

verkaufen  firotin

Verkäufer m firoşvan, firoşvan

Verkauft adj

Verkehr m

Verkehrsminister

Verkehrt adj çep, vajî

Verknüpfen vtr

Verknüpft adj

Verknüpfung f

Verkörpern adj

Verkörpert adj

Verkraften vtr

Verkünden vtr

Verkündet adj

Verkürzen vtr

Verkürzt adj

Verlag m

Verlagern vtr ; vref

Verlagert adj

Verlagerung f

Verlangen n

Verlangen vtr xwastin

Verlängern vtr dirêj kirin

Verlängert adj

Verlängerung f

verlangt

verlassen adj

verlassen vtr  terikandin, berdan, hîştin

Verlauf m

Verlaufen vitr

Verlauten vitr

Verlegen vtr

Verleger m

Verlegt adj

Verlegung f

Verleihen vtr dê kirin, bidêndan

Verleihung f

verletzen vtr birîn´kirin, birrînkirin

verletzt adj birîndar

Verletzte m birîndar

Verletzung f

Verlieben vref  dilketin, ji...hez kirin

Verliebt adj evîndar

Verliehen adj

verlieren vtr wenda kirin, hinda kirin, zirar kirin

Verlierer m

Verliess m

verloben vref  gustîl kirin

verloren adj

Verlust m

Vermarkten vtr

Vermarktung f

Vermehren vref zêde kirin

Vermehrt adj

Vermehrung f bejn

Vermeiden vtr

Vermeintlich adj

Vermieden adj

Vermieten vtr kirê kirin

Vermieter m

vermissen vtr  bêrîya...kirin

vermisst adj

vermitteln vtr

vermittelt adj

Vermittler m

Vermittlung f

Vermögen n

Vermuten vtr

Vermutet adj

Vermutlich adj

Vermutung f

Vernachlässigen vtr

Vernachlässigt adj

Vernehmen n

Vernehmen vtr

Vernehmung f

Vernichten vtr

Vernichtet adj

Vernichtung f

Vernunft f

vernünftig adj bîranî, aqilmend,bîrbir

veröffentlichen vtr

veröffentlicht adj

Veröffentlichung f

Verordnung f

Verpasst adj

Verpflichten vtr ; vref

Verpflichtet adj

Verpflichtung f

Verrat m

Verraten vtr

Verräter m mnoker, caş

Verringern vtr

Verringert adj

Verringerung f

Verrücken vitr

verrückt adj dîn, bêhiş, şêt, bêaqil; verrückt werden  dînbûn

Versagen n

Versagen vitr

Versagt adj

versammeln vref  civîyan, kom bûn

versammelt adj

Versammlung f

Versäumen vtr

Versäumt adj

Verschaffen vtr

Verschafft adj

Verschärfen vtr

Verschärft adj

Verschärfung f

verschenken vtr  diyarî kirin

verschicken vtr şandin

verschickt adj

verschieben vtr

Verschiebung f

verschieden adj cuda; verschiedenst

verschiedenfarbig adj  reng û reng, tuntunî, belek

verschlechtern vtr ; vref

verschlechtert adj

verschnaufen  bihna xwe vedan

verschoben adj

verschont adj

verschwinden vitr  wenda bûn

verschwommen adj  girik, şolî

verschwunden adj  wenda bûn

versehen adj

Versehen n qelet, şaşî; aus Versehen habe ich falsch gemacht bi nedîtî min şaş kir

versehen vtr  nebînîn, nedîtin, şaşbînîn

versetzen vtr

versetzt adj

Versicherer m

Versichern vtr ; vref

Versichert adj

Versicherte m

Versicherung f sîxorte f, sîgorte f, misokerî

Version f

Versmass m  kêş, wezin

Versöhnen vref

Versöhnung f

Versorgen vtr  lê nihêrîn/nêrîn, lê mize kirin, kewandin

Versorgt adj

Versorgung f

Verspäten vref

Verspätung f derengî

Verspielen vtr derdan, dander

Versprechen n

versprechen vtr sozdan, soz kirin

versprochen adj

Verstand m raman, aqil, heş

Verstanden adj

verständig adj bîranî, aqilmend, bîrbir

verständigen vref

Verständigung f

Verständlich adj

Verständnis n

Verstärken vtr; vref

Verstärkt adj

Verstärkung f

Verstecken vtr veşartin; vref

Versteckspiel n veşartonek

Versteckt adj

verstehen  têgihiştîn, fem kirin

verstorben adj

Verstoss m

Verstossen adj

Versuch m

Versuchen vtr

Versucht adj

Versuchung f belwa

ADKW

Copyright © 2001-2009 ABDALLAH OSMAN. Publicist, Berlin.
http://ferheng.npage.de, E-Mail: abdallah-osman@hotmail.de
جميع حقوق النشر محفوظة. 2001-2009 م © All Rights Reserved. Hemû mafên weşanê parastî nin.

ADKW