v. Chr - Vergütung

V tîpê bîstûdiduyan (bîstûdwemîn) di  alifbayê alemanî de

v.Chr. = vor Christus berî Zayînî, b.Z.

vage

Vansee m Gola Wanê

Variante f

Variation f

Variieren vtr

Vase f guldank

Vater m bav m, bab m, aba m

Vaterschaft f bavînî

Vatikan m

Vehement adj

Veilchen n binefş

Ventilator m ventîlator

Verabschieden vtr ; vref

verabschiedet adj

Verabschiedung f

verändern vtr guhartin, gewrandin, guherandin, degîş kirin; vref  guherîn, degîş bûn

verändert adj

Veränderung f

Verankert adj

Veranlassen vtr

Veranlasst adj

Veranschlagt adj

Veranstalten vtr

Veranstalter m

Veranstaltet adj

Veranstaltung f

Verantworten vtr

Verantwortlich adj

Verantwortliche m

Verantwortung f

Verarbeiten vtr

Verarbeitet adj

Verarbeitung f

Verärgert adj  bi hêrs; verärgert sein  xeyîdîn

Verarzten vtr kewandin

Verband m

Verbergen vtr

Verbessern vtr

Verbessert adj

Verbesserung f

Verbieten vtr

Verbinden vtr

Verbindung f

Verblieben adj

Verbliebene m

Verborgen adj

Verbot n

Verboten adj qedexe

Verbracht adj

Verbrannt adj

Verbrauch m

Verbraucher m

Verbraucht adj

Verbrechen n

Verbreiten vtr

Verbreitet adj

Verbreitung f

Verbringen vtr derbas kirin

Verbuchen vtr

Verbucht adj

Verbund m

Verbunden adj  girêdayî

Verbündete m

Verdacht m

Verdächtig adj

Verdächtigte m

Verdammen vtr

Verdammt adj

Verdanken vtr

Verdienen vtr qezençkirin

Verdienst m

Verdient adj

Verdoppeln vtr

Verdoppelt adj

Verdorben adj genî, genû

Verdrängen vtr

Verdrängt adj

Verein m

Vereinbaren vtr

Vereinbart adj

Vereinbarung f

Vereinen vtr

Vereinigte Staaten pl

Vereinigung f

Vereint adj

Vereinte Nationen pl

Vereisen vitr qeşa girtin

Verfahren n

Verfahren vitr

Verfall m

Verfallen vitr

Verfassen vtr

Verfasser m

Verfasst adj

Verfassung f

Verfassungsgericht n

Verfassungsschutz m

Verfehlt adj

Verfolgen vtr

Verfolgt adj

Verfolgte m

Verfolgung f

Verfügbar adj adv

Verfügen vitr

Verfügung f

Vergabe f

Vergangen adj

Vergangenheit f

Vergeben adj  helal kirin, efû kirin

Vergebens adv bêfitîya

vergeblich bêfitîya

vergehen  vitr derbas bûn

vergessen vtr  bîr kirin

vergesslich adj bîrkirî, bîrereş

vergewaltigen vtr

Vergewaltigung f

Vergleich m hempa, angortî

Vergleichbar adj adv

Vergleichen vtr dan ber hev

vergleichsweise

verglichen adj

Vergnügen n

Vergrössert adj

Verhaftet adj

Verhaftung f

Verhalten n

Verhalten vref

Verhältnis n

Verhandeln vitr

Verhandelt adj

Verhandlung f

Verhängen vtr

Verhängt adj

verheiraten vtr zevicandin

verheiratet adj zewicî

verhelfen vtr

verhindern vtr

verhindert adj

verirren vref  winda bûn  

Vergütung

 

ADKW

Copyright © 2001-2009 ABDALLAH OSMAN. Publicist, Berlin.
http://ferheng.npage.de, E-Mail: abdallah-osman@hotmail.de
جميع حقوق النشر محفوظة. 2001-2009 م © All Rights Reserved. Hemû mafên weşanê parastî nin.

ADKW