Tabak - Textil

T tîpê bîstan (bîstemîn) di  alifbayê alemanî de

Tabak m titûn, tebak

Tabellarisch adj

Tabelle f

Tablett n sênî

Tablette f hew

Tabu n

Tabuisieren vtr

Tadel m lom

Tag m roj f

Tagebuch n

Tagesanbruch m berbang m

Tagesordnung f

Tageszeit f demroj

Tageszeitung f rojname f

Täglich adj adv  her roj, rojê, royê, roj bi roj, rojanî

Tagsüber adv

Tagtraum m xeyal

Tagung f

Taiwan n

Taktik f

Taktisch adj

Tal n (kleines Tal) n newal, deşt; (grosses Tal) n gelî, deşt

Taldorf n deyşt

Talent n

talentiert adj

Tampon m tampon

Tanken vtr benzîn tijî kirin

Tankstelle f benzînlix, benzînxane

Tante f väterliche Seite: amoj, met  mütterliche Seite: xaltî, xaloj

Tanz m dilan, govend, sema

tanzen  govend girtin, lîstin, reqisîn

Tänzer m ; die Tänzerin

Tapfer adj mêrxaz

Tarif m

Tarifverhandlungen pl

Tarifvertrag m

Tasche f tûr, berî, çente, bêrik (Jacke, Hose)

Taschentuch n desmal

Tasse f  tas, kase, fîncan

tastend  bi destpelinkê

Tat f kirin

Täter m

Tätig adj

Tätigen vtr

Tätigkeit f

Tatort m

Tatsache f

Tatsächlich adj

Taub adj ker

taub adj kerr, kerr

Taube f kevok, qumrî

tauchen vitr

tauen vtr helîyan; vitr

tauschen vtr guhartin

tausend  hezar

tausendmal

Taxi n teksî

Taxifahrer m

Team n

Technik f

Techniker m

Technisch adj

Technologie f

Tee m çay

Teehaus n çayxane

Teekanne f çaydan

Teich m gol

Teil m parçe, par

Teilchen n

Teilen vtr

Teilgenommen adj

Teilnahme f beşdarî

Teilnehmen vitr beşdarbûn

Teilnehmer m

teils

Teilung

teilweise

Tel = Telephon = Telefon

Telefon n telefon, têlefûn

Telefonieren vtr telefon kirin, têlefûn kirin

telefonisch adj

Telefonnummer f hejmara telefonê

Telefonzelle f koşka têlefûne

Telegramm n têlbirûsk, berqî

Telekommunikation f

Teller m taxçî, çenaq

Tempel m

Temperatur f

Tempo n

Temporär adj

Tendenz f

Tennis m

Tenor m

Teppich m cil, xalî

Termin m

Terrain n

Terrasse f eywan, dik

Territorial adj

Territorium n

Terror m

Terrorismus m

Terrorist m

Tesafilm m band

Test m

Testen vtr

teuer adj  biha, giran

Teufel m şeytan m f, şewtan m f, şewdan m f  (Feuerbrand)

teufelisch adj şeytanî, şewtanî

Teufelsanbeter m şeytanperist m

Text m

Texten vtr

Textil n ; die Textilien
 

ADKW

Copyright © 2001-2009 ABDALLAH OSMAN. Publicist, Berlin.
http://ferheng.npage.de, E-Mail: abdallah-osman@hotmail.de
جميع حقوق النشر محفوظة. 2001-2009 م © All Rights Reserved. Hemû mafên weşanê parastî nin.

ADKW