Skandal - spüren

Skandal

Skepsis

skeptisch

Sklave m bend, xulam m

Skulptur f

so  wisa, wekî, ûsa, , wer, wilo, wek, weha, wiha

sobald  çawa ku

Socken f gore, kurik

soeben

sofern

sofort  tavilê, tavilkê, hema, a niha

sofortig

Software

Sog m

sogar  heya, lê hînjî, ji xwe

sogenannt

sogleich

Sohn m kurr m, gede m, law m, benî m, ezbenî m

solange  heta ku

solch ; solche; solchen; solcher; solches

Soldat m leşker, saldat, esker

solidar

solidarisch

Solidarität

Solide adj

Soll n

sollen  vîn, gerekbûn, pêwîstbûn

Somalia

somit

Sommer m havîn f, avîn f

Sommerpause

Sommerweide f bêr, zozan

sonderbar bêdevan, bêgan, beter

sonderlich

sondern  lê, lê hema, lê belê

Sondersitzung

Song m ; die Songs

Sonnabend

Sonne f ro m, taf m; şam m, şems m

Sonnenbrille f berçavkê tavê/rojê

Sonnenschein m tava rojê

Sonnenstrahlen f tîrêj

Sonntag m Yekşem

sonntags

sonst  wekî din

sonstig

Sorge f xem, kul, derd, meraq, tatêl

Sorgen vitr  für  nêrîn, mêze kirin, nihêrîn

Sorgfältig adj

Sorglosigkeit adj bêhemelî

Sorte f cûre, tewr, sinf

Sound

Souvenir n xelat

souverän

Souveränität

soviel

soviel  ewqas, hapir, wîsapir

soweit

sowie  herwekî,  wek

sowieso

sowohl  ; sowohl…als auch  hem…hem jî, him...him

sozial

sozial

Sozialamt

Sozialdemokrat

sozialdemokratisch

Sozialhilfe

Sozialismus

Sozialist

sozialistisch

Sozialpolitik

Sozialstaat

Sozialversicherung

sozusagen

Spalte f behand m

Spalten vtr pekandin, behandin

Spanien

Spanier

spanisch

spannen

spannend

Spannung

Sparen vtr  kom kirin, berhev xistin; vitr

Sparkasse

Sparmassnahme

Sparpaket

Sparte

Spass m f,

spät adj dereng, dura, paşê; später,dann  paşê

später

spätestens

spatzierenführen  gerandin

spatzierengehen  gerîyan, çûn gerê

Spektakel

spektakulär

Spektrum

Spekulation

spekuliert

Spende

Sperre

spezialisiert

Spezialist

speziell

Spiegel

spiegeln

Spiel n lîstik

spielen  lîstin,  (Instrument)  lêxistin

Spieler

Spielraum

Spieltag

Spielzeit

Spielzeug n lîstik. Pêlîstik

Spiess m şîş

Spinne f pîrik

Spinnen  ristin

Spitze

Spitzenreiter

Sponsor

spontan

Sporen geben  zengû kirin

Sport

Sporthalle

Sportler

sportlich

Sprache f Ziman m; zar f, zardevk m

Sprachlehre f rêziman m

sprechen  xeberdan, peyîvîn, axaftin, qise kirin, qal kirin, ştexilîn; davon  sprechen qalê wê kirin

Sprecher m ; die Sprecherin

Sprengstoff

springen vitr tuldan

Springer

Spritze f derzî, şiring

Sprössling m benî m, ezbenî  m, kurr m law m

Spruch

Sprung

Spüle f destşo

Spur

spürbar

spüren

ADKW

Copyright © 2001-2009 ABDALLAH OSMAN. Publicist, Berlin.
http://ferheng.npage.de, E-Mail: abdallah-osman@hotmail.de
جميع حقوق النشر محفوظة. 2001-2009 م © All Rights Reserved. Hemû mafên weşanê parastî nin.

ADKW