S - S-Bahn

S tîpê dewnehan (newanzdehemîn) di  alifbayê alemanî de  

s. g. (so genannt)

Saal m

Sache f tişt, doz (Verfahren)

Sachlich adj

Sachschaden m

Sachsen n ; Niedersachsen, Sachsen-Anhalt

sächsisch adj

Sack m tûr, çal, kisik

Säen vtr reşandin

Saft m şerbet, avdoş

Saga n

Sage f

Säge f metelok, gotinek, birek

sägen vtr

sagen vtr gotin, axiftin

Säger m

Saison f

Salat m selete

Salz n xoy, xwêy, xwê

salzig adj xoyî, bi xoyê, şor

sammeln vtr kom kirin, berhev kirin

Sammler m

Sammlung f

Samstag m şemî

samstags

samt

sämtlich

Sand m

Sandale f sendel, şimik

sanft adj bêdeng

Sänger m dengbêj, stranbêj

Sängerin

saniert

Sanierung

Sanktionen

Satan m zehletan m, ze’letan m

Satanisch adj ze’letanî

Satanismus m ze’letaniyetî f

Satanist m ze’letanperist m

Satellit n

Satire f

Satt adj têr

Sattel m zîn (Pferde), qaltax (Esel)

satteln  zîn kirin, qaltax kirin

Satz m cimle, hevok

Satzung f

Sau f berazê mê, xinzîrê mê, mawî

sauber adj paqij, pak

Sauberkeit f pakî

Saubermachen vtr  pakirin, paqîj kirin

sauer adj tirş

Sauerstoff m

Saugen vtr mijîn

Sauna f

Säure f talî f

S-Bahn = Strassenbahn

ADKW

Copyright © 2001-2009 ABDALLAH OSMAN. Publicist, Berlin.
http://ferheng.npage.de, E-Mail: abdallah-osman@hotmail.de
جميع حقوق النشر محفوظة. 2001-2009 م © All Rights Reserved. Hemû mafên weşanê parastî nin.

ADKW