N - Neuwahlen

N tîpê dewçiwaran (çiwardehemîn) di  alifbayê alemanî de

na!

Nabel m navik

nach  dû, dû...re, pey, berv, piş, li pê, piştî, gora; nach (zeitlich)  şûnda, paşê, piştî; nach und nach  hêdî hêdî; nach wie vor

Nachbar m cîran, cînar; meine Nachbarin ist auch deine cîrana min a te ye jî

Nachbarschaft f cîranî

nachdem  piştî ku

Nachdenken n

nachdenken vitr

Nachdruck m

Nachdrücklich adv

Nachfolge f

Nachfolgend adj adv

Nachfolger m

Nachfrage f

Nachgedacht adj

Nachgewiesen adj

Nachhaltig adj

nachher  paşe, dûra, peyra

Nachkriegszeit f

Nachmittag m piştî nîvro, nîvro şûnda

Nachricht f xeber, mizgîn (Frohe), hay; Nachrichten nûçe

Nachrichtenagentur f

nächst nächstes Jahr  sala tê, salike din; nächstes Mal  cara din; nächste; nächsten; nächster; nächstes

Nacht f şev f, şew; heute nach.  Îşev, em şev

Nachteil m

nächtlich adj

nachträglich

Nachts adv bi şev, şev de, şew de

Nachweis m

Nachweisen vtr

Nachwuchs m

Nacken m istû, histî

nackt adj  tazî

Nackt adj berehne

Nadel f derzî

Nagel m neynûk (Finger), mix

nah  nêzik, nêz; nahe bei  nêzikî, berba

nahe = nah

Nähe f nêzikî

nahen vitr

Nähen vtr  dirûndin

Näher adj adv

Naher Osten = Nahost m

nähern vref  hatin nêzik

nahezu

Nahrung f

Nahrungsmittel n

Nahverkehr m

Name m nav

namens

namentlich adj adv

nämlich

Narzismus m

Nase f poz, bêvil, xeşm

Nass adj  şil, ter

Nässe f şileyî

Nation f netew, milet

National adj

Nationalismus m

Nationalist m

Nationalmannschaft f

Nationalpark m

Nationalsozialismus m

Nationalsozialist m

Nationalspieler m

NATO f (North Atlantic Treaty Organization)

Natur f surîşt, tebîet

natürlich  helbet, tabî, belê

Natürlichkeit f

Naturschutz m

Nazi m

Nazismus m

ne

Nebel m mij, dûman

nebelig adj

neben  li cem, cem

nebenan

nebenbei

nebeneinander

Nebenwirkung f

nebst

Neffe m Kinder des Bruders: birazî  Kinder der Schwester: xarzî

Negation f

Negativ

nehmen vtr hildan, standin, girtin, rahiştin

neidisch adj  hesûd, dexsoye

neigen

Neigung f

Nein n ne m, na m, neyîn f, nayîn f, nekirin

Nennen vtr

Nerv m reh, temar, rûçal

Nervös

Nervosität f

Nest n hêlîn, pinîk

Net = Netz

nett adj delal, baş

Network = Netzwerk

Netz n

Netzwerk n

neu adj nû, nuh, ’ecer

Neubau m

Neubauten pl

neuerdings adv

Neues nûwe, ‘ecer; was neues? tiştekî nû?

neueste

neuestens

Neugier f mereq

neugirig  bi mereq; neugierig sein  mereq kirin

Neuigkeit f nûçe

Neujahr n nûsal f,  sala nû, sersal f;

Neujahresfest n  cejna sersalê; (bei Iranern) Newroz

Neun (Zahl) neh

neunzehn  nozdeh

neunzig nod, newed; neunziger Jahre

Neuordnung f

Neuregelung f

Neuwahlen pl

 

ADKW

Copyright © 2001-2009 ABDALLAH OSMAN. Publicist, Berlin.
http://ferheng.npage.de, E-Mail: abdallah-osman@hotmail.de
جميع حقوق النشر محفوظة. 2001-2009 م © All Rights Reserved. Hemû mafên weşanê parastî nin.

ADKW