Libanese - Lyrik

Libanese m

Libanesisch adj

Libanon n

Liberal adj

Liberalisierung f

Libyen n

Libyer m

Libysch adj

Licht n sewl, tirîj, ronahi, rohnî,çira

Lieb adj delal, bedew

Liebe f evîn, hez kirin

lieben  ji... hez kirin, evandin

lieber  baştir

liebevoll

Liebhaber m

liebst

Lied n stran, kilam

lieder

Lieferant m

Liefern vtr

Lieferung f

liegen  razan

liegend

Liga f

Linie f xet, xêz, rêz

Linken pl

links  çep

Linsen f nîsk

Lippe f lêv

Lire f

Liste f rêzname, lîste

listig adj aqilmend, bîrbir

Liter n

Literarisch adj

Literatur f

Live adv

Lizenz f

Lkw m (Lastkraftwagen)

Lob m

Loben vtr  peyadayîn, salixdan, pesinê...dan

Loch n qulik, qul

Locken vtr

locker  sist

Löffel m kevçî

Logik f

Logisch adj

Logistik f

Lohn m

Lohnart f

Lohnfortzahlung f

Lokal adj

Lokal m

los adj

Los n

löschen  vemirandin, xeva kirin

lösen vtr

loskommen vitr filitîn

loslassen vtr berdayîn

Lösung f çare f

Löwe m şêr m

Löwenherz n şêrdil m

Lücke f

lückenhaft adj

Luft f ba f, hewa f

Luftwaffe f

Lüge f vir m, derew m

Lügen vitr virkirin, derewkirin

Lügner m virekçî, derewçîn

Lumpen f kevnik

Lunge f pişik, sîng m

Lupe f

Lust f f, dilxwazî; berîya

lustig  şên; sich lustig machen über  xwe re pêkenîn

lutschen vtr dalisandin

Luxus m

Lyrik f

ADKW

Copyright © 2001-2009 ABDALLAH OSMAN. Publicist, Berlin.
http://ferheng.npage.de, E-Mail: abdallah-osman@hotmail.de
جميع حقوق النشر محفوظة. 2001-2009 م © All Rights Reserved. Hemû mafên weşanê parastî nin.

ADKW