Krabbe - KZ

Krabbe f xerçeng

Kraft f hêz, xurtî,  gûc, berkbûn, berkî

kräftig adj berk

krank nexweş, bîmar; krank werden  nexweş ketin

Kranke m

Krankenhaus n xestexane, nexwaşxane, bîmarxane

Krankenkasse f

Krankenschwester f hemşîre

Krankenversicherung f

Krankenwagen m bîmarbir m, ambûlans

Krankheit f nexweşî f, bîmarî

Kratzen vtr penç kirin, xurandin

Kraut n kirat m

Kräuter pl kirat pl; çaqir pl

Kreativ adj

Kreativität f

Krebs m (Krankheit)  qanser m, qanserî f

Krebs m (Tier)  kêwşing

Krebsvorsorge f  pêşdeparêz ji qanserê

Kredit m

Kreis m (Geometrie) gilo m, gilovar m; (Stadt- oder Provinzteil)

kreisen vitr

Kreistag m

Kreuz n xaç m, xaçe m

Kreuzung f çarrê

Krieg m şer, ceng, herb

Kriegen vtr

Krieger m cengawer m

Kriegsende n

Kriminal adj

Kriminalität f

Kriminalpolizei f

Kripo f = Kriminalpolizei

Krise f

Krisenhaft adj

Kristall m belor

Kriterie f

Kriterium n

Kritik f

Kritiker m

Kritisch adj

Kritisieren vtr

Kritisiert adj

Kroate m

Kroatien n

Krone f

Krug m kûz, cer

Krumm adj  xwar

Kuba n

Kubaner m

Kubik

Kubikmeter n

Küche f aşxane

Kuchen m

Kuckuck m pepûk

Kugel f berîk

Kugelschreiber m pênivîs, qelem

Kuh f mange, çêlek

Kuhhirte m gavan

kühl  sar, hênik

Kuhle f qurtik

Kühler m radyetor, sardank

Kühlraum m kîler

Kühlschrank m sardank

Kulisse f

Kultur f çand

Kulturell adj

Kultusministerium n

Kummer m kul, xem, derd, keser, tatêl, meraq

Kümmern vref

Kunde f

Kunde m zibûn, jibûn, kirrîçî; miştêrî

Kundgebung f

Kündigen vtr

Kündigung f

Kundin f zibûn, jibûn, kirrîçî; miştêrî

Kundschaft f

Künftig adj

Kunst f huner

Kunsthalle f

Künstler m

Künstlerisch adj

Künstlich adj

Kunststoff m

Kunstwerk n

Kupfer m Paxir

Kupplung f dîbrac, çengeldank

Kürbis m kundir

Kurde m  kurd

Kurdin f kurd

kurdisch adj  kurdî

Kurdistan n Kurdistan f  (Kurdenland)

kurios adj bêdevan, bêgan, beter

Kurs m nerden, qurs, beravan, alî

kursiv adj

Kurve f

kurvenreich adj

kurz adj  kur, kin, kurt,

Kürze f

Kürzen vtr

Kürzer adj

Kurzerhand adj adv

Kurzfristig adj

Kürzlich adj adv  teze

Kürzung f

Kuss m maç m, ramûs f, baç, maç

Küssen vtr paç kirin, maç kirin, ramîsandin, çûn rûyê kes

Küste f berav f, kendav f, keştî f

Kuwait n Kuwayt m

KZ

ADKW

Copyright © 2001-2009 ABDALLAH OSMAN. Publicist, Berlin.
http://ferheng.npage.de, E-Mail: abdallah-osman@hotmail.de
جميع حقوق النشر محفوظة. 2001-2009 م © All Rights Reserved. Hemû mafên weşanê parastî nin.

ADKW