J - Juwelier

J  tp dehan (dehemn) di  alifbay aleman de

ja  her, er, bel, ,  ar,  bell, ya, a

Jacke f saqo, cakt

Jagd f nr f, nir f

Jagdhund m taj m

Jger m

Jahr n sal f

jahrelang

Jahresbeginn m

Jahresende n

Jahresetat m salmal f, salpere m, salpvand f

Jahrestag m

Jahresberschuss m

Jahresumsatz m

Jahreswechsel m

Jahreszeit f demsal

Jahrgang m

Jahrhundert n sede f, sedsal f

Jahrhundertwende f

jhrig adj sal

jhrlich adj sal, salbisal, salbisal

Jahrtausend n

Jahrtausendwende f

Jahrzehnt n

jahrzehntelang

jmmerlich adj bextreş, bar

Januar m ile, rbendan

Japan n Npon m, Japan m, Yaban m

Japaner m japon, npon

japanisch adj

jawohl  ser sera, ha ezben

Jazz

je mehr  hing ku; je...umso  herend...ewend

Jeans

jede  f her, heryek

jedem

jeden

jedenfalls

jeder m her, heryek

jedermann  herkes

jederzeit  herdem, herkat

jedes n her, heryek jedes Jahr  hersal

jedesmal

jedoch  lbel

jeglich

jeher

jemals

jemand  kes, kesek, qeys

jene her k, he, ew (Pl.)

jenem

jenen

jener her k, he, ew

jenes her k, he, ew

jenseits  li wal, li w al

Jenseits n

Jerusalem n Arşalm m, Araştalma m

Jesus

jetzig

jetzt adv niha, nika, car

Jetzt n

jeweilig

jeweils

Jezide = Yezide m yzd m, ezd m, yezd m, zd m, zd m, yezd m, ezday m [vom Gott; Gttliche]

Jezidentum n zdayet f, zdyet f, zdanet f

jezidisch adj yzd, ezd, yezd, zd, zd, yezd, ezday

Job m

Jod n yod m

Joghurt (-r/-s)  mast

Joghurtgetrnk n avdew, mastav

Jordanien n Urdin m, Ardin m

Journalist m

Jubel m

Jubilum n

Jude m jihu, jihew, ciho, yahod, cihd

Judin f  jihu, jihew, ciho, yahod

jdisch adj

Jugend f

Jugendarbeit

jugendlich adj

Jugendliche m xort, kur, genc

Jugoslawien n Yugoslavia m

jugoslawisch adj yugoslav

Juli m  trmeh f

jung adj ciwan, xort; junger Mann  xort

Junge m law, lawik, kur, kurik, xort

Jngling m xort

Jungs pl xortan, gncan

jngst adv nhtirn, hema ber naka, nizktirn

Juni m hezran, pşper

Jurist m

juristisch adj

Jury n

Just adv

Justiz f

Justizminister m

Juwel n cewher f,  ciwanhrk m

Juwelier m cewher m, cewahr m

 

ADKW

Copyright 2001-2009 ABDALLAH OSMAN. Publicist, Berlin.
http://ferheng.npage.de, E-Mail: abdallah-osman@hotmail.de
جميع حقوق النشر محفوظة. 2001-2009 م All Rights Reserved. Hem mafn weşan parast nin.

ADKW