getan - Gymnasyast

getan adj

geteilt adj

getestet adj

getötet adj

getragen adj

Getränk n vexwarin

Getreide n

getrennt adj

getreten adj

getrieben adj

getroffen adj

geübt adj

gewachsen adj

gewagt adj

gewählt adj

gewähren vtr

gewährleisten vtr

gewährleistet adj

gewährt adj

Gewalt f zordarî, zilm,  gûc, berkbûn, berkî,  zexmî

gewaltig adj

gewandt adj

gewarnt adj

gewartet adj

Gewebe n

gewechselt adj

Gewehr n tifing, mertîn

Gewerbe n

Gewerkschaft f

Gewerkschafter m

gewertet adj

gewesen adj

Gewicht n giranî

Gewidmet adj

Gewinn m

Gewinnen vtr qezenc kirin, serketin

Gewinner m

gewiss  belê, helbet

Gewissen n ûcdan

gewissermassen

Gewissheit f

gewöhnen vref

Gewohnheit f adet, fêrewe

gewöhnlich adj

gewöhnt adj

gewollt adj

gewonnen adj

geworden adj

geworfen adj

gewünscht adj

gewürdigt adj

gewusst adj

GEZ

gezahlt adj

gezählt adj

gezeichnet adj

gezeigt adj

gezielt adj

gezogen adj

gezwungen adj

ggf = gegebenenfalls

giessen vtr

Gift m jahr

Giftgas n gaza jehrê

Gipfel m

Gitarre m gîtar

Glanz m

glänzend geş

Glas n îskan, qedeh, berdax, cam, piyale, berdax, perdax

glatt adj

Glatzkopf m keçelok

Glaube m ol, dîn, bawerî

glauben  bawer kirin; Glauben schenken  bawerî anîn

gläubig adj dindar

Gläubige m

Glaubwürdigkeit f

Gleich adj adv  wekhev; gleich nun niha, tavilê, hema

gleichen

gleichermassen

gleichfalls

Gleichgewicht n

gleichgültig bêhewas

Gleichheit f wekhevî, angortî, beraberbûn

gleichnamig adj

Gleichnis n angortî

gleichsam  wek, wekî

gleichwohl

gleichzeitig

Gleis n xetban, şivîl

Global adj

Globalisierung f

Globalismus m

Globus m

Glocke f zengîl

glorreich adj abrûdar, nasdar

Glück n siûd, bextewarî, bext

Glücklich adj dilxweş, bextîyar, bextewar, şa, geş, keyfxweş

Glückwunsch m pîrozî

Glühbirne f gilope, lempe

Glut m koz

GmbH  f (Gesellschaft mit bestimmter Haftung)

Gnade f rehm,  rihmet, bereket

Gold n zêr m

golden adj zêrîn

goldgelb adj  zêr, zêrîn

Goldschmied m zêrker

Golf m kendav m

Golfspiel n

Gott m Xweda m, Xwedê m, Yêzdan f, Ezda m, Êzdan f, Elah, Îlahî, Alah m (Selbstschöpfung; Goda: Er sprach und gab)

Gottesdienst m

Gouverneur m

Grab n gor m

graben vedan, kolandin

Grad n; Grad Celsius

Graf m

Grafik f  = Graphik f

Gramm n

Grammatik f rêziman m

Granatapfel m hinar m

Gras n cêre

Grasen vtr çêran; grasen lassen  çêrandin

gratulieren vitr  pîroz kirin

grau adj gewir, boz (Esel, Pferde)

grauenhaft adj

grauhaarig adj purgewir

grausam adj alçax

greifen (nehmen)  girtin

Greis m kal m, ahil  m

grell adj tûj

Gremium n ; die Gremien sitzen zusammen

Grenze f sînor, hidûd

Grenzen vitr

Grieche m axrîqî m, êxrîqî m, agirîkî m, girîkî m, yewnanî m; hurum m

Griechenland n axrîqa m, axrîka m, êxrîq m, agirîka m, yewnan m

griechisch adj axrîqî, girîkî, xirîkîm, yewnanî

Griff m ; der Griff nach den Sternen

grob adj gir

gross adj bilind ,mezin, gir; grösser ; grösste, grösster; grösstes

Großbritannien n

Grösse f mezinahî

Größenordnung f

Grossgrundbesitzer m axa

Grosshandel m kombazarî f, topfiroşî f

Grossmutter f dapîr, pîrik

Grossstadt f

Grossteil m

grösstenteils

Grossvater m bapîr, kalik

grosszügig adj comerd

Grosszügigkeit f comertî

Grube f ax

grün adj kesk; (für Pflanzen) hişîn, şîn; die Grünen Keskan

Grün n heşinahî f, hişînahî f, aşinahî f, şinahî f

Grund m sebeb, binax, bingeh

gründen  vtr sazkirin, damezrandin, danîn

Gründer m

Grundgesetz n

Grundlage f

grundlegend adj adv

gründlich adj

Grundsatz m

grundsätzlich adj

Grundsätzlichkeit f

Grundschule f dibistana destpêke, dibistana pêşin

Grundstück n

Gründung f

Gruppe f kom,  qefil

Gruppierung f

Gruss m silav

grüssen  silav kirin

gültig adj  dimeşe, qebûl bûyîn

Gültigkeit f

Gummi n  lastik m, benîşt m

Gunst f

günstig adj

Gurke f xîyar, aro, tirozî

Gürtel m kember, qawîş

gut adj baş, xweş, çê, rind, qenc, çak

Gut n ; die Güter sind geladen

Gutachten n

Gutachter m

Güte f qencî, başî

Gutenachtgeschichte f xevnoşk, çîrok

Gymnasium n lîsa

Gymnasyast m

ADKW

Copyright © 2001-2009 ABDALLAH OSMAN. Publicist, Berlin.
http://ferheng.npage.de, E-Mail: abdallah-osman@hotmail.de
جميع حقوق النشر محفوظة. 2001-2009 م © All Rights Reserved. Hemû mafên weşanê parastî nin.

ADKW