Fabel - Feuerzeug

F tp şeşan (şeşemn) di  alifbay aleman de

f. = folgende (y) p re, (y)a p re, (y) p re ; pl  (y)n p re, (y)a p re, (y) p re

Fabel f ineb f, xurafet f

fabelhaft adj ineb, nayab, zorbaş

Fabrik f karxane f, fabrqe m, paluke m, kargeh f, sazxane f

Fabrikant m sazxan m, sazxwedan, karxan m, xawen sazxan

Fabrikat n sazmal f, sazşan f, sazkiraw m

Fabrikation f sazkar f, kiraw f

Fabrikmarke f sazşan f, sazmark m

Fach n  (Regal) rişte, ref m, refik m, refdank m ; (Schublade) avik m, ekme; (Bereich) beş m, pare m, rz m

Facharbeiter m şahreyar m, karker xwas, karger beşzan

Facharzt m xwasbijişk m, pizişk pispor

Fachhochschule f

fachkundig adj beşzan, pzan xwas

Fachleute pl

Fachmann m karzan m, pzan m, şahreyar m, şehrezad m, pispor m

Fachschule f dibistana xwas, dabistana tweybet ; qutabxaney pşey

Fackel m şaplte m, agiru m, ardark m, meşel m

fad(e) adj bmez, btem

Faden m dez, ta, dezih m, dez m, ben f, bendik f, bend f, benik

fadenscheinig adj sist, weşad, veris, wers

fhig adj pkan, xwedar, tewandar, bran, birm, birm, xerc

Fhigkeit f pkann f, hjabn f, hzan f, pzan f, tewane f

fahl adj (Licht) km, zal; (Gesicht) zer, zal; perix

fahnden vitr lgern, pgern, dketin, pkeftin; Er fanhdet nach ihr ew li w digere.

Fahne f al f, ala f, braq m, beyraq m

Fahnenappell m alsilav m

Fahnenflucht f alrevn f; revna ji leşkeriy

Fahnentrger m alhilgir m, beyraqdar m

Fahrbahn f

Fhre f şextr m, keşt f

Fahreerlaubnis f hştnameya ajotin, şihad hajotin

fahren vtr ajotin, hajotin, hajoştin; lxurrn; vitr siyarbn, siyardin; n

Fahrer m şofr m, ajvan m, hajovan m, jovan m, lxurr m

Fahrgast m siware m, lnştvan m, jomhvan m, gervan m

Fahrgeld n jopere m, kirriy siyarbn

Fahrkarte f jokart m, bilte siyardin, bilte hatn

Fahrlssigkeit f jokem f, josist f, srekbna hatnn

Fahrplan m joplan m, jocedwel m, jocidwal m

Fahrpreis m jopere m, jobiha m, jonirx m

Fahrrad n joteker m, pisklt m, psiklt m, vlospd m

Fahrradfahrer m tekerjo m, hajovan pisklt

Fahrschein m joşan f, jokart m, jotkt m, jopisole m, pisoley hatn

Fahrschule f jofrgeh f, johngeh f

Fahrstuhl m asansor m, hilkişr m, hilbir m, raperk m

Fahrt f

Fahrzeug n

Fakt m

Faktor m hokar m

Fakultt f zankom f, zankobeş m, kolc m

Falke m başq m, baz m, şahbaz m, eylo m

Fall m ket f, keftin f, daket f

Falle f telle m, feq m

fallen vitr ketin, keftin, kewtin, ketxwarin; (Regen) barn; (Pegel) dakeftin

fllen vtr daxistin

fllig

falls  eger, gi, ger, herke

Fallschirm m perreşt m

falsch adj şaş, ewt, nerast, xelet, helle

flschen vtr ewtandin, tezwrkirin

Falschgeld n ewtpere m, pereyn tezwr

Flschung f ewtkirin f, tezwr f, tezwrandin f

Falte f ir m, qirmi m, qirmij m

falten vtr nuştandin, qedkirin, nuştanewe

Familie f mal f, malbat f, xzan f, kulfet f, ayle f

Familienangehrige m xizm m, meyr m

Familienangelegenheit f karbar xzan

Fan m ; die Fans

Fanatiker m sertpgir m, tersdgir m, tundr m

Fang m nir m, talan f, destkeft f, girtin f

fangen vtr girtin, nirkirin, niirandin

Fangzange f gasik f, girbnse m, pnse m

Farbe f reng m tun m; boye m; hawak m

frben vtr rengandin, tunandin, boyekirin , rengnkirin, rengldan

farbig adj reng, rengn, tuntun, rengareng, rengdar

Frbung f renglkirin f, tunandin

Fasching m faşng f, karneval m, mehrecan f

Faschismus m

Faschist m

Fass n berml m, boşke m, depo m

Fassade f bermal f, malber f, xanber f, derr m, xanber m

fassen vtr girtin, vegirtin, tgihiştin, derbirrandin, derbirrn

Fassung f vegirtin f, hilgirtin f, tgihştin f, raman f

fast adv hema, nizk, dor, hemahem

Fasten n roj f, rojgirtin f, rojo m

fasten vitr rojgirtin

Fastenmonat m rojmeh m, mang rojiy (Ramadan, Ramazan)

Faszination f

Fasziniert adj

faul adj (Essen) gen, helis, kofk, p, gemir; (Person)  deral, teral, tembel, temell, sist, keslan, genyu, darrizaw

faulen vitr genn, gendan, darrizan, darrizn, kofkdan, kifkdan, gemirn

Faust f girmik m, mist m, girrmist m, boks m

Favorisieren vtr

Favorit m

Fax m

Fazit n

Februar m şibat f, reşmal f

Fechten n şemşrbaz f, şrbaz f

fechten vitr şrleyistin, şemşrbaz kirin

Feder m per m, spirng m, m

Federbett n text per, nivn spirng

Federbrett n sniyek bo hilfirrandina peran

Fee f pr f, fey f, feyfir f

fegen vtr maliştin, paşkirin, sibirgekirin, pakkirin, fişxankirin

Feger m sibirge m; fişxan m; (Person) sibirge m

fehlen vitr amadenebn, jkmbn, tunebn, nehatin

fehlend adj adv

Fehler m helle m, xelet m, ewt f, şaşt f, qelet m, xelet m

Feier f cejn f, aheng f

Feierabend m paydz f, paşnhat f

feiern vtr cejinandin, cejnkirin, ahenggran, ahengandin

Feiertag m cejnroj f, pişroj f, valaroj

feige adj tirsok, xirpok, newrak

Feige f hjr f, hencra f

Feigheit f tirsok f, xirponak f, newrak f

Feigling m tirsonak m, tirsnok m

Feile f birbeng f, tukar f

feilen vtr tukirin, tjkirin, libirbengdan

feilschen vitr bazarkirin

fein adj hr, nazik, nasik, nazk, wurde

Feind m dijmin m, neyar m, dijman m, duşman m

Feindschaft f  dijmant f, neyart f

Feingefhl n nazhiş m, nazhest m, hrhis m

Feinheit f nazk f, nasik f, hrey f, wurdey f

Feld n gelge m, kllgeh m, zev f, erd f, biwar m, bax m, ankr f, hewz f, hewd f

Feldflasche m metare m

Feldschlacht f ceng meydan, deştceng f

Fels m zinar m, gaşeberd m

Felsbrocken m  zinarv m, ttik

Felsenbrechen n zinarpek m

Felsenbrecher m zinarpek m

Felsenkette f  ben m, zinarben m, gaberd m

feminin adj m

Femininum n my f, myet f, myene f

Fenster n pencire m;  şebake m

fenstern vitr di pencer re qelizn, seyrkirin

Fensterscheibe f cam pencer, qinnk pencer, şşey pencer

Ferien f pişuy f, karbes f, tetl m, westane m, betlane m

Ferkel n berazok m, bekxinzran

fern adj dr, dwr

Fernamt n tldwan f, rhberiya telefon, melbend telefon

Fernbleiben vitr drmann, drrawestn, drmanewe

Ferne f drah f, dr f

ferner

Fernglas n drbn f, tdrbn f

Fernsehapparat m chaz drbnn, televzyon f

Fernsehen n televzyon f, drbnn f, drbnk m

fernsehen vtr drvebnn; drbnn, drseyrn

Fernseher m (Gert) televzyon f; (Zuschauer) drbner m, temaşvan m

Fernsehsender m

Fernsehsendung f drbnşandek m, şandeka televzyon

fertig adj tewaw, temam, kuta, amade, xelas, qediya,  paşhat, dawhat

fertigen vtr kirin, sazkirin, temamkirin, qedandin

fertiggestellt adj

Fertigkeit f qedandin f; şarezay f, pispor f

Fertigstellung f

Fertigung f

Fertigungsanlage f aletn sazkirin

Fessel f zincr m, kot m, hefsar m, ben m

fesseln vtr hefsarkirin, zincrlgrdan, kotkirin; kollekirin

fest adj mekin, mukim, esp, tund, sert, tokim, tokme, negorr; beqa

Fest n cejn f, aheng f, şah f, zemaweng f, bazim f, d f

Festessen n bezm f, bazim f

Festgehalten adj

Festgelegt adj

Festgenommen adj

Festgeschrieben adj

Festgestellt adj

festhalten vtr mekin pgirtin, tundgirtin

festigen vtr espandin, tundkirin, mukimkirin, tokmandin, sertandin

Festigung f mekinandin f, tundkirin f

Festival n mehrecan f, cejneval f, karneval f

festkleben vtr mekin pve zeliqandin, tundpxistin, tundpyansandin

festlegen vtr bicihkirin, bicihdann

Festlegung f

Festmahl n rncbar m, şahxwerin f

Festnahme f girtin f, destgirtin f

festnehmen vtr girtin, destgrkirin

Festpreis m nirxn esp, bihayn negorr

feststellen vtr blihkirin, bicihkirin, venandin, boderkewtin

Feststellung f

fett adj  (Person) qelew, tal, talih, qaling; (Sache) dihnkir, biduhn, ztkir; bezgr

Fett n duhn m, qatix m,  ruhn m, rhn f, don m

Fetzen m pa m

Feucht adj avl, avl, şil, hw, hn, şdar, avir

Feudal m derebeg m, axa m, axe m

Feudalismus m axayet f, axeyet f, derebeg f

Feuer n agir m, ar m

Feuerfest adj dijagir, naşewt, agirtukme, arnegir

Feuerlscher m agirkuj m, arkuj m

Feuern vtr agirberdan, agriandin, arandin; teqandin, peqandin, artberdan

Feuerschaden m ziyan agir, zirar şewtan

Feuerwehr f  agirkuj f, arbervi f; tfayiye m

Feuerzeug n heste m, erec m, erx m

 

ADKW

Copyright 2001-2009 ABDALLAH OSMAN. Publicist, Berlin.
http://ferheng.npage.de, E-Mail: abdallah-osman@hotmail.de
جميع حقوق النشر محفوظة. 2001-2009 م All Rights Reserved. Hem mafn weşan parast nin.

ADKW