Es - EZB

es pp  ew, hew; w, w, wan, wana; ewa, hewa, hewna; es gibt...  ... heye, hene; es gibt nicht...  ...tune ye, ...nne; es kann sein  dibe

Esel m ker m

Eselein m kerok m, kirik m

Eselin f maker f    

Eskorte f parze f, parzkom f    

eskortieren vtr parzandin, bervankirin

essbar adj xwerinbar, xwerinak; t xwerin

Essbesteck n xwerindest f  

Esse f  pixare f, puxware f; kwre f, kre f  

Essen n xwarin f, nan f, xwurak f, xurek f  

essen vtr xwarin, xwerin, xwardin, xiwardin

essentiell adj xweh, xwey, zat

Essenz f xweh f, xwehiyet f; abad f  

Essig n srke f, sihik f, tirş f, tirşo m

Esstisch m masey xwarin

Esszimmer n odey  xwerin, xwerinjr

etablieren vtr tundkirin, mekinandin; damezrandin; vref xwegirtin, mekinandin

etabliert adj

Etage f qat f, taq f, tax f

Etappe f

Etat m pvan f, pvande f, pere m, pereyn xezn

Etatsjahr n malsal f, peresal f, dahatsal f  

etc. hw ( her wiha); hd ( hin din)

Ethik f rewişt f, xwerewişt f, wure f, axlaq m

Ethiket n pxiste f, pkire f, lezqe m, şan f, nşan f  

ethisch adj rewişt, axlaq

Ethnie f gel f, komgel f, komilet f, komnijad f  

Ethnik f nijad f, nijadkom f, gel m

ethnisch adj nijad, gel, geler

Ethnologie f nijadzanist f, gelnas f  

etlich adj end, hin, hindk

etliches endk, hindk, hinik

Ettape f qonaxe f, sew f, serdem f, mawe f  

etwa  nzek, nizk, dor, li dor; hana, wana

etwaig dibey, belk, tkirin, dişt

etwas pron tiştek, hinek, cik, hindik, hinek, iştik,  hinik, endik, tozk, şitk; adv hinik, endik, hndk

Etymologie f zanistiya jkişandin, tomarnas f  

EU (Europische Union)

euch pp pl  we, wera; wir haben euch besiegt em bi ser we ketin

euer pp pl (y) we, (y)a we, (y)n we ; Eure Stifte qelemn we

EU-Kommission f

Eule f kund f, şt f, kundebeb f  

Eunuch m hlik m

Euphorie f

Euphrat m Ferat f, Ferhat f, Avferhat f  

Euro m

Europa f Ewropa f, Europa f, Ewrba f, Arba f (Land der Wolken/des Feuers und Windes)

Europer m ewrup, europ

europisch adj ewrop, europ

Europische Union f

europaweit

Euter m giwan m

Eva f Hewa f, Hva f, va f, Evn f (die Beherbergerin, die Liebe)

evakuieren vtr ragiwastin, valakirin, raguhastin

evangelisch adj vancl, ayncl, ncl; Evangelische Kirche Dra Ayncl

Evangelium n vancl f, ncl f, Ayncl f  

Eventualitt f dibeyyet f, dişyet f; htimal f  

eventuell adj adv belk, dib, dişt

Evolution f evan f, pven f, berxwen f; Evolution ist kein Revolution pven ne şoreş e

ewig adj nemir, nemrud, ebed, herdem, tevdem

Ewigkeit f nemir f, nemrud f, herdem f, hemşey f  

exakt adj tewaw, temam, bidiqet, akzat, yekzat

Exaktheit f  temam f, yekzat f

Examen n ezmn f, mthan f

exekutieren vtr tunekirin, kuştin, kujandin

Exekution f kuştin f, tunekirin f, serbirrandin f

Exekutive f bikarhann f, bicihhann f, dakarn f, tenfzkirin f

Exekutivkomitee n dakarkom f, bikarko f, komteya kargriy

Exempel n nimne f,  nimzec f

Exemplar n nimne f, kişe f, jkişe f, danim f

exemplarisch adj danimand, nimney, nemzec

Exil n penah f, aware m, awarey f

Exilant m penah m, derve m

existent adj heydar, heye, jndar, dej, bej

Existentialismus m hebnet f

existentiell adj hebn, heyeh, bejey

Existenz f hebn f, bejeyet f, heyet f

Existenzberechtigung f maf hebn, maf jndariy

Existenzkampf m berxwedana hebn, bervejn f

existieren vitr bn, hebn, heybn

existiert adj

Exkursion f geştik f, lgern f, seyran f

Exotik f kemnas, nhat f

exotisch adj kemnas, nnas, nhat, dervey

Expansion f ferehbn f, pehnbn f

Expedition f gerşande f, gernarde f; lgern f; dgern f; guhastin f, barbirin f

Experiment n likardan f, tecrba m, ezmn f, taqkirin f

experimentell

experimentieren vitr likardandin, tecrbekirin, ezmnkirin

Experte m pispor m, şereza m, şehrezad m, pzan m

Expidteur m gerşandr m; guhastvan m, barbirin m

explodieren vitr peqn, teqn, teqyan; explodieren lassen teqandin

Explosion f  peqn f, teqn f, peqandin f

Export m nardraw m, derfiroş m, derşand m

exportieren vtr derfiroştin, derşandin, dernardin

Express m kspres m, zpas m, zbaz m

Expressgut n nardina pele, tişt zşandin, zpastişt m

extensiv adj srek, nesiq

extern adj adv

extra adj cih, cuda, bicih, taybet, veqeta, xwaze, xwase

extrem adj ewperr, pirrtund, pirrsert, tundr

Extremismus m tundryet f, terseyet f

Extremist m

EZB (Europische Zentralbank)

ADKW

Copyright 2001-2009 ABDALLAH OSMAN. Publicist, Berlin.
http://ferheng.npage.de, E-Mail: abdallah-osman@hotmail.de
جميع حقوق النشر محفوظة. 2001-2009 م All Rights Reserved. Hem mafn weşan parast nin.

ADKW