Er - Erzwungen

er pp sing ew, ewa, hewa, ewe, gźndih; er ist wie ich ewa wekī min e

erachten vtr lźnirīn, lźbīnīn, lźsźrkirin

erarbeiten vtr

erarbeitet adj

erbarmen vtr lźbohartin, dilovanīpźdan, rihmetandin, bezey piyahatin

erbärmlich adj daketī, gemar, nebaş, bźēare, tengezar

erbauen vtr avakirin, awakirin, damezirandin, avandin; vref şadbūn, pźşahbūn

Erbe m mīratgir m, mīrasbir m

Erbe n mīrat m, mīras m, mirhat m, mirxwas m, mirxwaz m; bomawī f

erbeben vitr leqīn, livīn, hezīn, cirifīn

erben vtr mīratbirin, mīrasgirtin, werisandin, wīresandin

erbeuten vtr talankirin, talandin, bidestxisten

Erbfehler m kemkurī bomawī, şaşitiyź mīrasź, şaşitiyź jenīnź

Erbfeind m dijminź mīrasź, neyarź dawbavan

erbitten vtr libergerīn, jźxwedźkīkirin, jźxwestin

erbittert adj bitahlī, bi te’lī, bi dijwarī, ēetin

Erbkrankheit f nexweşiyź mīrasź, bīmariyź mīratź, derdź jenīnź

erblassen vitr zerbūn

erblich adj mīratī, mīrasī, bomawī, wīrasī

erblicken vtr lźnirīn, vebīnīn, sekirin, meyzekirin

erblinden vtr kūrbūn, kwīrbūn

erbosen vtr qehrandin, xulīkirin; vitr jźqehrīn, lźpoşmambūn, lźdilsarbūn

erbracht adj

erbrechen vtr şikandin, vekirin; vitr verişīn, werijīn

erbringen vtr pźhanīn, pźkirin; (Gewinn) dahanīn

Erbschaft f mīrat f, mīras f, wīrase f, bomawī f

Erbse f  bazilya f, lobī f, lobya f, nok f

Erbteil m xistź mīrasź, mīratbeş m

Erdball m erdtop m, erdglo m, erdgilok m

Erdbeben m zelzal f, erdhez f, erdhezīn f, bumelerz f, belelerz f, erdleqīn f

Erdbeere f erdtū m, ēīlīk m, tūtfrengī m

Erde f ax f, erd f, erz f, bej m, xol f, zewī f, zevī f, xak f ; (Welt) dinya f, cīhan f

erdenklich adj hemī, giştī; mit allen erdenklichen Mühen bi hemū cefayźn ēźdibin

Erdgas n

Erdgeschoss n taqź erdź, erdtax m, erdnihom m, nihomī astī zewī, zewīnihom

Erdhaufen m axkom f, axko f, axtil f

Erdkunde f erdnasī f, zewīnasī f

Erdnuss f bindiq f, findiq f

Erdöl n erdzźt f, petrol f, newt f

Erdpol m erdpol m, cemserī zewī

erdrosseln vtr fetisandin, xeniqandin, xenkandin

erdrücken vtr givaştandin, givaştlźdan

erdrückend adj zoreyī, pirranī; daxmelźda

Erdrutsch m erdşimt f, erdxiş f  

Erdschicht f erdēīn f, erdqalq m

Erdteil m erdebeş m, bej m

erdulden vtr hoslźvedan, bźhnlźvedan, cefalźdītin, tehmilkirin

ereignen vref rūdan, rewdan, ēźbūn, dabūn, biserīhatin

Ereignis n rūdaw f, būyer f  

ereignisreich adj rūdawdar, pirrbūyer

erfahren adj pźzan, histand, danistī, şareza, şehrezad

erfahren vtr (wissen) danistandin, bihīstin, pźzandin, pźşarezabūn, lźwezhanīn

Erfahrung f zanīn f, şarezayī f, pźzanīn f  

erfahrungsgemäss adv hīnī, li gor pźzanīnź, bi qandī  pźzaniyź

erfassen vtr şemilandin, tźkeftin, berkeftin, tevlźbūn, berxistin, rźkxistin; tźgihiştin

Erfassung f

erfinden vtr vedītin, ēźkirin, nūhandin, nūhanīn, dahźnan, peydakirin

Erfinder m

Erfindung f vedītin f, nūhandin f  

erflehen vtr libergerīn, bergerīn, jźxwestin

Erfolg m serketin f, serkewtin f, serdestī f, dadestī f  

erfolgen vitr rūdan, dabūn; pźdehatin, dūrehatin

erfolglos adj bźserkeftin, neserketī, tźdemayī

erfolgreich adj serkeftī, dadestī

erfolgt adj

erforderlich adj pźwīst, gerek, pźbū

erfordern vtr gerekbūn, pźwīstbūn, pźbūn

Erfordernis f pźwīstī f, gerekī f  

Erfordert adj

erforschen vtr vekolandin, lźgerandin, lźgerīn, vedandin

Erforschung f lźgerīn f  

erfreuen vtr şadkirin, kźfkirin, şahīkirin; vref şadbūn, şadībūn, şahbūn

erfreulich adj şadī, şahī, kźfdar, bişadī

erfreut adj şabū, şadbū, şahbū

erfrieren vitr qerimīn, seqimīn, cemidīn, būzīn

erfrischen vtr geşandin, tezekirin, hūnikkirin, nūvekirin, geşanewe; ēūstūēźlźk būn

erfüllen vtr tijihkirin, tijiyandin; biserīkirin, pźkhanīn; vitr tijībūn, biserībūn, serkeftin

erfüllt adj tijī, serkeftī, bicihhanī

Erfüllung f tijībūn f, bicihhanīn f, pźkhanīn f  

Erfunden adj

ergänzen vtr temamkirin, tewawandin, biserīhanīn, bidawīkirin

ergänzend adj tewaw, tewawī

ergänzt adj

Ergänzung f tewawkirin f, temamī f

ergeben adj binde, guhda, pźbū, dilpak

ergeben vtr encamdan, jźderketin; vref teslīmbūn, dadestkirin

Ergebenheit f serdanīn f, teslīmbūn f  

Ergebnis n encam m, dūmahī f, bermayī f, dawīk f, axir f; netīce m, sunxe m

ergebnislos adj bźencam, bźdawīk, bźberma

Ergebung f tźbortin f, lźbortin f, dadestan f  

ergehen vitr derketin, peydabūn, būn; vref gerīn, lźēūn, jźēūn

ergiebig adj beredar, pirrdar, berxweş, zengīn

ergrauen vitr gewirbūn, pīrbūn; sipībūn

ergreifen vtr rahiştin, rahźjgirtin, girtin, desthavźjtin, palamardan

Ergreifung f girtin f, bidestgirtin, destgīrandin

Ergriffen adj

erhaben adj bereberz, serbilind, berz, būwe

Erhalt m

erhalten vtr girtin, wergirtin, bidestketin

erhältlich adj

Erhaltung f

erheben vref  berizandin, rakirin, hildan, rabūn

erheblich adj

Erhebung f

erhitzen vtr germkirin, geramndin

erhoben adj

erhoffen vtr

erhofft adj

erhöhen vtr bilindkirin, erwandkirin, hildandin

erhöht adj

Erhöhung f

erholen vref vehesandin, rihetandin, pişūdan

erholt adj

Erholung f vehesīn f, rihetkirin f, pişūdan f, vejandin f, jiyanewe m

erinnern vref yadkirin, bīrkirin, biyadhanīn, libīrhanīn

erinnert adj

Erinnerung f yadwerī f, bīrewerī f, bīrhanīn f, bīrkirin f  

erkälten vref sermagirtin, sermaxwarin, sermalźketin; seqemandin

Erkältung f sermaxwarin f; sermabūn f, ziqambūn f; ich habe Erkältung min serma xwariye

Erkannt adj

erkennbar adj nasbar, nasdar, naskirī

erkennen vtr naskirin; pźnaskirin; danpiyadanan

erkenntlich adj naskirī, nas; erkenntlich machen nasandin

Erkenntnis f nasīn f, zanīn f

Erkenntnisreich adj  

Erkennung f naskirin f, nasandin f; şanīdan f, şanlźdan f  

erklären vtr raberdan, raxweyandin, ravedan, şīrovekirin, raberkirin, saloxdan, hewilldan

erklärt adj

Erklärung f raberdan f, watedan f; daxweyan f; raberī f, saloxī f  

erkranken vitr nexweşketin, pźnexweşbūn, bīmarketin

erkränken vtr nexweşkirin, źşandin

Erkrankung f nexweşī f, bīmarī vf

erkundigen vtr pźpirsīn, lźpirsīn, berzanīdan, bernasandin

erlangen vtr standin, sitandin, bidestxistin, wergirtin

Erlass m

erlassen vtr

erlauben vtr hźştin, hiştin, destūrdan, hźlandin, rźgepźdan, moletdan

Erlaubnis f hźland f, hźştin f, destūr f, vedan f  

Erlaubt adj

Erläutert adj

Erleben vtr

Erlebnis n

erledigen vtr qedandin, biserīkirin, cźbicźkirin, dawīpźhanīn, encampźdan, bikarhanīn

erledigt adj

erleichtern vtr  asandin, asankirin, sivikandin, sivikkirin, qolaykirin, sūkkirin

erleichtert adj

Erleichterung f asandin f, qolaykirin, sūkī f, sivikī f  

erleuchten vtr ronakkirin, rewşengandin, īşiqkirin, rohnīkirin

erlitten adj

Erlös m destket f, berhem f, qezenca gewrīnekź

erlöschen vtr vemirandin, kujandin; xevdakirin; vitr vemirīn, vekujīn

erlösen vtr rizgarkirin, gewrandin, destxistin; vref azadkirin, filitandin

Erlösung f gewrīne m; rizgarī f,  xelasī f  

ermässigen vtr jźrdedan, berdedan, erzankirin, kźmandin

Ermässigung f berdedan f, jźderdan f, erzantī  f, kźmandin f  

ermitteln vtr lźkolandin, lźvekirin, pźkolandin, pźkeftin, pźdūdan; tehqīqpźkirin

ermittelt adj

Ermittler m

Ermittlung f lźvedan f, pźdūdan f, pźkolan f; tehqīqat f  

Ermittlungsverfahren n

Ermöglichen vtr

Ermöglicht adj

ermorden vtr kuştin, kujtin; kujandin

ermordet adj

Ermordung f

ermüden vtr westandin, re’tandin, xestandin; vitr westīn, re’tbūn, xestīn, westīyan, betilīn, qefilīyan

ermuntern vtr geşandin, şahkirin

ermutigen vtr wīrakbirin, wireberzkirin, wirandin, wīreyandin

Ermutigung f galdan f, wīrandin f  

ernähern vtr xwerinpźdan, tźrkirin; vref xwerin,  xwarin, xiwardin, tźrkirin

Ernäherung f xwerin f, xiwardin f, tźrkirin f  

Ernannt adj

ernennen vtr navdan, navlźdan, bivankirin

Ernennung f

erneuern vtr nūvekirin, ’ecerkirin, nihūkirin, niwandin, nūkirin, tazekirin

erneuert adj nūvekirī; ji nūve, ji nih ve, carik din, ji ’ecer de

Erneuerung f niwandin f, nūvekirin f, ’ecerī f  

erneut

erniedrigen vtr daxistin, dźxistin, nizmkirin; rezilandin; vref daxistin, kźmkirin

ernst adj źjdil, jidil, rast, birastī, rezīn, sengīn

Ernst m źjdilī f, rezīnī f, sengīnī f  

Ernstfall m rewşa ījdilī, rewşa birastī

ernsthaft adj birastī, ījdilī, źjdilī, rezīn, sengīn

Ernsthaftigkeit f

Ernte f bar f, ber f, berī f, zźw f  

ernten vtr ēinandin; berevkirin; vitr ēinīn

ernüchtern vtra lixweyakirin, hajandin

ernüchtert adj lixwebū, haydar, hajxwedar, hoşyar

Ernüchterung f lixweybūn f, hoşyarbūn f, hajxwebūn f  

erobern vtr vekirin, dagīrkirin, zeptkirin, tźketin, talandin

erobert adj

Eroberung f vekirin f, dagīrkirin f, zeptandin f  

eröffnen vtr vekirin, kirdinewe; destpźkirin; vedan

eröffnet adj

Eröffnung f vekirin f; destpźk f  

Eröffnungssitzung f cihvīna vekirinź, kombūna destpźkź, sercihvīn f, pźşcihvīn f  

Eropsion f rizīn f, xwexwerin f, kuhbūn f, khibūn f  

erörtern vtr şīrovekirin, hewilldan, axaftin, zelalkirin

erörtert adj

erotisch adj jinskźş

erpressen vtr jźgivaştin, bi zorź jźbirin, hereşekirin

erproben vtr hīnkirin, hīnandin, rahīnandin, pźhīnandin, tecrūbekirin, tedrībkirin

erprobt adj

Errata n pl rastēapnivīs f, rastīkirina şaşītyźn

errechnen vtr

Errechnet adj

erregen vtr  peēiqandin, pejikandin, hilpiēiqandin, herritanmdin; vref peēiqīn, pejikandin, dilhildan, hilpeēiqīn; lźrabūn, lźhildadūn

Erreger m

erregt adj

erreichbar adj

erreichen vitr gihiştin, pźgihźştin, ganīn, pźgihandin, gihandin,  gihīştin, gihan, bidestxistin

erreicht adj

errichten vtr avakirin, sazkirin, ēźkirin, damazrandin, pźkhanīn

errichtet adj

Errichtung f

erröten vitr sorbūn, surbūn

Errungenschaft f destkeftin f, qazanc m, pźgand f  

Ersatz m yadek f, yedek f, yadak f  

Ersatzteil m parēeyź yźdek, parź yadekź

erscheinen vitr  xweyabūn, peydabūn, diyarbūn; (Buch) derketin, weşīn

Erscheinung f

erschienen adj

erschiessen vtr qarşīnkirin, lźteqandin, teqlźkirin, fişźklźdan, fīşekandin, berqarşīndan; kuştin

erschlagen vtr lźxistin, lźēerpandin, lźdandin; kuştandin; vitr lźxistīn, kuştīn

erschliessen vtr vekirin, tevlźkirin, vedan, tevlźdan, sūdlźwergirtin

erschlossen adj

erschöpfen vtr westandin, cefandin, helakandin; ēźkirin; vref cefadan, re’tbūn, westīn, helikīn

erschöpft adj helikī, westiya, re’tbū, xestī, betal

Erschöpfung f (Müdigkeit)  erxīn f, re’tbūn f, xestīn f; (Erschaffung) afirandin f, ēźkirin f  

erschossen adj

erschrecken vtr tirsandin, veciniqandin, venciqandin, daēlekandin, daxuryandin; vitr tirsīn, daēlekīn, daxurīn, veciniqīn

erschrocken adj veciniqī, tirsī, daēlikī

erschüttern vtr hejandin, hezandin, lerzandin

erschüttert adj lerizī, hejandī, berkeftī, berźşandī

Erschütterung f hejandin f, lerzandin f; berkeftin f  

Erschwert adj

Ersehnen vtr bīrlźkirin, pźhenbūn, henandin

Ersetzen vtr gewrandin, guhartin, vegewrandin, licihdanīn, lişūndanīn

Ersetzt adj

erspart adj

Erst pźş de, pźş ve, pźşem, pźşīn de, li pźş, pźşan;  berī giştī; hź, hźn, hīn; bes; erst dies ... dann das li pźş hev ... paş re hew

erstarken vitr bihźzbūn, tundbūn, tewandarbūn, xurtbūn

erstarren vitr qerimīn, cemidīn; venīn; cihdemanīn

erstatten vtr bervedan, berdedan, lişūndan, licihdan, pźdan; (erlauben) hźştin, berdan, destūrpźdan

erstattet adj

Erstaufführung f pźşleyiz f, pźşlīstin f, pźşandana pźşīn

erstaunen vtr waqurmandin, ’cayībpźbūn; vitr waqurman, ‚’ecībdīn

erstaunlich

erstaunt adj şaş

erste f yekźmīn, sifte, a siftehź, pźşin, a yekź; Erste Hilfe  siftehharī, alīkarīya zū

erstechen vtr tźxistin, tźkirin, tźvedan,  piyakirin bi tiştekī tūj

erstellen vtr

erstellt adj

Erstellung f

Erstenmal pźşancar, pźşcar, pźşīncar

erstens yekemīn, yekan, siftehīn

erster m yekemīn, yekan, ź yekź, ź sifteh

erstes n yekemīn, yekan, ī yekź, ī sifteh

ersticken vtr fetisandin, xenqandin; vitr fetisīn, xeniqīn

erstklassig adj yekemcor, yekemēon, pźşīnēīn, zorbaş

erstmal

erstmalig adj yekcarī, peşcarī, yekemcar

erstmals

erstrahlen vitr vebriqīn, tīşkandin, īşqandin, rohnīdan

erstreben vtr koşişkirin, hewlledan, xwestin, pźkeftin

erstrecken vref vekişandin, berkişandin, dirźjkirin

erstreckt adj

erstunken adj derew, virr, gedī, gemirī

ersuchen vtr lźgerīn, jźxwestin, bergerīn, bermanīn, jźwīstan

ertappen vtr girtin, bi nişkeve girtin, nişkandin

erteilen vtr pźdan, dervedan, amojgardan

erteilt adj

ertönen vitr dengdan, hisdan, hengdan

Ertrag m dahat f, serhat f, bar m, bere f, jźhat f

ertragen vtr hilandin, hilgirtin, rakirin, tehmulkirin

erträglich adj hilgirbar, hilanbar, asan, qulayī

ertragreich adj beredar, beregiş, dahatdar

ertränken vtr yeniqandin, di avź de fetisandin

ertrinken vitr fetisīn, xeniqīn

erübrigen vtr paşvexistin, lipaşhźştin; vref lipamanīn, paşvemanīn, lişūndemanīn; ne giring būn

Erwachen n xweybūn f, hoşyarbūn f  

erwachen vitr lixweybūn, hoşyarbūn, hajxwebūn, miqaytbūn, haydarbūn

erwachsen adj gihźştī, gihiştī, temendar, saldar, bisal

erwachsen vitr geşebūn, gihźştin, tīmarbūn; gewrebūn, mezinbūn

Erwachsene m gihźştī m, temendar m

erwägen vtr lźnirīn, seyirlźkirin, mźzekirin, hewlledan, pźrabūn, xwestin

erwägenswert adj seyirkźş, giring, balkźş

erwähnen vtr ēźrźkirin, binavkirin, bibīrhanīn, nawhźnan, derbirrīn, ēźrźbūn

erwähnenswert adj ēźrźhźj , hźjay ēźrźbūnź ye, giringe bo binavkirin

erwähnt adj

erwärmen vtr germkirin, germandin

erwarten vtr lźmanīn, bendewarkirin, bendźmanīn, libendmanīn,  ēawenwarkirin, ēavrźkirin

Erwartung f

erwartungsgemäss

erwartungsvoll adj tijbendewarī, bixweşdilī

erwecken vtr lixweykirin, hoşyarkirin, şiyarkirin

erweisen vtr pźdan, pźvedan, pźkirin, pźşandan; bicihhanīn

erweitern vtr ferehkirin, ferewankirin, gewrekirin, pehnkirin; vref ferehbūn; vekişīn, vedan

erweitert adj

Erweiterung f ferehkirin f, ferewantī f  

Erwerb m destket f, desthat f, qazanc f, kad f  

erwerben vtr bidestxistin, bidesthanīn, pźhīnbūn

erwerbslos adj bźkar, īşnedar, bźkad

erwerbstätig adj  karker, īşker, kadkir

erwerbsunfähig adj karnźkar,  neīşkar, nekadkar

erwidern vtr vegerandin, bersivandin

erwiesen adj pźşanda, bicihkirī, pźveda, burhanbūyī

erwirtschaften vtr

erwirtschaftet adj

erwischen vtr pźgirtin, vehanīn

erwischt adj

erworben adj

erwünschen vtr wīstin, pźxwestin, vexwestin

erwünscht adj pźxwaz, vexwaz, pźwīst; baş, giring

erwürgen vtr fetisandin, xeniqandin

Erz n erz f, erzīng f, erzīn f, erdzīn f; madeyź erzīnź

erzählen vtr vegotin, ēīrokhewilldan, salixdan, xeberdan, hewilldan, gźranewe

Erzähler m

Erzählung f axaftin f, vego f, ēīrok f, hewilldan f  

erzeugen vtr ēźkirin, sazkirin, dirustkirin, derhanīn, afirandin

Erzeuger m ēźker m, sazvan m, afrandźr m, bardayar m

Erzeugnis n ēźkiraw m, sazkiraw m

Erzeugt adj

Erzfeind m erzdijmin m, xwīndijmin m

erziehen vtr perwerdekirin, tīmarkirin, mezinkirin

Erzieher m perwerdźr m, tīmarēī m

erzieherisch adj perwerdeyī, tīmarkareyī

Erziehung f perwerdekirin f, tīmarkarī f  

Erziehungsanstalt f perwerdexane f, tīmarxane f  

Erziehungsberechtigte m mafdarź perwerdeyź, mafdarź tīmariyź

erzielen vtr berarmancdan, beramancgirtin, lźgirtin; bidestxistin, qezenckirin

erzielt adj

erzittern vitr lerizīn, cirifīn, hejīn, hezīn

erzogen adj perwerdegirtī, tīmarkirī; birźz, rewīştdar, edebdar

erzürnen vitr tengandin, xulīkirin, qehrandin, turrekirin; vitr bźhnlźtegnbūn, turrebūn

erzwingen vtr zorlźkirin, bizorjźbirin, bizorjźgirtin

erzwungen adj zorlźkirī, zorlźdanī, bizorjźbirī

ADKW

Copyright © 2001-2009 ABDALLAH OSMAN. Publicist, Berlin.
http://ferheng.npage.de, E-Mail: abdallah-osman@hotmail.de
جميع حقوق النشر محفوظة. 2001-2009 م © All Rights Reserved. Hemū mafźn weşanź parastī nin.

ADKW