Diagnose - D-Zug

Diagnose f ezmn f, pşzan f, derzan m

diagonal  adj   kuşanrz, xeerz, navexet, navehl

Diagonale  f  kuşanrz m,  xeeben m

Dialekt n zarav f, zardev m, devok m, şwziman  f

Dialektik f danbirin f, gaşe f, danistan  f

Dialog m wutuwj m, hevpeyvn f, dupeyvn f, duaxavn  f

Dialogfenster n

Diamant  n elmas m, almas m, diyamand m

Dit  f  parz m, xwerina b dihn şrn

dich pp te, t, te re

dicht adj  siq, diqiz, irr, kunbirr, lepall

Dichten vtr

dichten vtr siqandin, siqkirin, diqizandin, kunbirrkirin; (Prosa) hellbestandin, helbestnivsandin; honnewey honrawe

Dichter m helbestvan, hellbestmend m, şair m

Dichtung f

dick adj  qelew, talih, tal, qaling; xest, turt; estur

Dickdarm m rivk qaling, rivikn tal, rxlley estur

Dicke f qelew f, qaling f, taliy f; xestet f

Dickkopf m serreq m, serhişk m, kelereq m, qafqaling m

die ; die Welt; die Zeit

Dieb m diz m, dizz m, dizak m, dizo m

Diebstahl m dizey f, dizzyet f, dizkar f, dizn f

diejenigen

Diele f rewge m, rowgeh m, texterru m, gehdk m

dienen vitr xizmetdan, xizmetkirin, berdestkirin, karbokirin

Diener m xizmet m, boker m, xizmetvan m, berdestkar m, pyaw m, rncber m, berdest m

Dienst m xizmet f, bokar f, kar m, berdestkar f

Dienstag m sşem f, sşemme f

Dienstags adv

Dienstleistung f

dies

diese  dp singular hev, heva, ev, eva, va; em, ema; n, na;

diese dp plural evan, evna, hevan, hevana, hevna, vana; n, ema, emana, emna

dieselbe

dieselben

diesem

diesen

dieser dp singular hev, hev, v, ev; em, em; n

dieses dp singular hev, hev, v, vay; em, n

diesjhrig

diesmal evcar, hevcar, vacar, ncar, emcar

Differenz f cdah f, ciyawaz f, jevy f, berevmay f

digital adj

Diktat n rns m, dans  m; dafrman f

Diktator m

Diktatur f

diktieren vtr dansn, danivsandin, rnsn

Dilemma n

Dill m şuwt m

Dimension f

Diner n (Mittagsessen) xwerina nvroj, nan nro, ferevn f, ferawn f

Ding n tişt m, şit m; hn m, herame m

Diplomat m diplomat m, diplomand m, diplomas m

diplomatisch adj

dir (pp  dat) te, tu; (pp gen) te, tu ; ich tue dir nichts ez te tişt nakim

direkt adj yekser, dirkde, dirk, rastexwe, duxrih ; aşkere

Direktheit f yekser f, dirkdey f, duxriybn f ; aşker f

Direktor m darkdar m, dirkdar m, berwber m, mudr m, pşvedar m

Dirigent m

dirigieren vtr serbeşitkirin, serkişandin, serlivandin

Diskriminieren vtr

Diskriminierung f

Diskussion f hevpeyvn f, hevxavn f, hevbjn f, ldiwan f, giftugo m

diskutieren vitr hevpeyvn, hevbjn, danistan , axaftin

Disposition f

Disput n (Kampf) gaşe m; der Disput gaşekar m

Distanz  f dr f, drah f, navber f; aus Distanz ji dr ve; mit Distanz bi dr

distanzieren vref xwe drxistin, xwe bidrxistin; xwe vekişandin

distanziert adj

Disziplin f rkupk f, rhbaz f

divers

Dividende f

dividieren vtr dabeşkirin, dabeşandin

Division f dabeş f; (Militr) kert m

doch ar wena, bel,  er, al

Doktor m doktor m, toxtir m, tixtir m, bijişk m

Dokument n bellge m, berg m, wesqe m

Dokumentation f

Dokumentieren vtr

Dokumentiert adj

Dolch m xencer m

Dollar m $

dolmetschen vtr wergrandin, wergernadin, tercmekirin

Dolmetscher m wergr m, tercman m

Dom m dom m, kinsk mezin bilind, killsek gewre

Domination f

dominieren vtr

dominiert adj

Donner m girrme m, hewregirme m, gumgume m

donnern vitr girrmedan, girmekirin

Donnerstag m pncşem f, pncşmme

donnerstags

Doppel n  dupel m, dupl m, ducar m, cot m

doppelseitig adj dual, herdual, dula, duber, herduber, durpel

doppelt adj duqat, ducar, cot

Dorf n gund m, d m; away f

Drfler m gund m, gundvan m

Dorn m iqir m, iqil m, hstir m

dort adv wir, li wir, ew, le w

dorthin wir de, wir ve, bo ew

dortig

Dose f qatk m, qutk m, qut m, tker m

Dosenffner m kilt qutk, hellirr qut

dotieren

dotiert adj

Dozent m hostad m, mamoste m, berhostad m, dozmend m

dozieren vitr dersdan, derisandin, dozdan, zanedan

Dr. (Doktor) doktor m

Drache f dirax m, diraq m, hejdha m, kulare m

Draht m tl m, tel, wayer m, ben m, nex m

Drama n drama m, rdawk dilltezn, daraman

dramatisch adj dilltezan, diltezn, xemgn, dramay, daraman

dran

drngen vtr tvedan, dirrpdan

drastisch adj

drauf s. darauf

draussen adv derva, derve,, li derva, li derve, le derewe, derve de

Dreck m gemar m, ps f, pint f, qir m, qirj m

dreckig adj ps, gemar, pint

Drehachse f badtewre m, tewerey xulandinewe

Drehbewegung f  badan f, liva badan, xulandinewe, surrxweardin

Drehbuch n

drehen vtr badan, gerandin, surrdan, xulandinewe; (Zigarette) pandin; (Film) badan, kişandin, kirin; vitr gern, badan

Drehung f badan f, levbadan f, levgeran f; (Film) badan f, kişandin f

drei (Zahl) s, sis, sisih

Dreieck n skuşe m, sguşe m, sqonc m

dreieckig adj skuş, sqonc

dreieinhalb

dreifach scar, sqat, sbar, shewende

dreihundert ssed

dreimal

Dreirad n srad m, stare m, spke m

dreissig s, sih

dreissigste m swem

dreissigstens swemn

dreitausend shezar

dreizehn szdeh, dehus, dews, dewsis, syanzdeh

dreizehnte szdehem, szdehem, dewsyan, dehsisyan

dreizehntens szdehemn, dewsyan

drin

dringen vitr gerekbn, pehlebn, lezbn

dringend adj adv bi pele, bi lez, zgiring, zorpwst

drinnen t de, l de, di ih de, di hindir de, le naw de

dritte  die Dritte Welt; dritter; drittes;

Drittel n syek m, sk m

Droge f gjkire m, gje m, drog m, tişt bhojkitrin, muxedr m

drohen vtr gefandin, gefpdan, herreşandin, gurreşandin, tehddkirin

drohend

Drohung f gefdan f, herreşe m, gurreşe m, tehdd f

drben ser wir, ser de, li ser wir de, li wir, wir de, lewber, ewber

drber s. darber

Druck m zor m, zor m, giran f, givaşatin f, pestan f; (Buch) ap m

drucken vtr (Buch) apkirin

drcken vtr givaştin, zorldan, pestan, palnan

Drucker m apvan m, apkar m

Druckerei f apxane m, apkar f

Drucksache f apemen m, apkir m

Drse f gir m, qirke m

du pp singular te, tu ; was machst Du  da ? Tu li wir i dik ?

Dbel m xine m

Duett n dudeng m, dubj m, duld f

Duft m bn f, bon f, xwaşbn f, bnxweş m

duften vitr bndan, bnvedan, bnxwaşdan

duftig adj bnxwaş, bondar

dulden vtr bhnpdan, hospdan, ragirtin, hilgirtin, sebirkirin, hştin, hlandin

Duldung f bhnpdan f, hştin f; (Aufenthaltstitel) hştina rnştin

dumm adj gl, tenbel, tembel, ahmaq, baqil

Dummheit f glay f, tembel f, tenbel f

Dng m peyn f

dngen vtr peynandin, peyn pwerkirin

dunkel adj tar, tar, tark; reş

Dunkelheit f tark f

dunkeln vtr tarkirin; vitr tarbn, tarkn

dnn adj ten, tenik, lawaz, zirav

Dnndarm m tenriv m, riviki tenik, rxolebarke

Dunst f  helaw m, hilm m

dunsten vitr hilmdan, hilmn, helawsdan, behilmbn

dnsten vtr  hilmandin, helawandin, bxarkirin, helawlhestan; terrkirin

Duo n

durch bi, de, bi ho, bi nav, linwan, bi hoy; di; t, t re

durchaus

durchblicken vtr trenirn, trebnn, tredtin, tgihştin

Durchbruch m

durchdringen vitr tren, trederbazbn, serpiyakirin

Durcheinander n tevhev f

durcheinander tevlihev, tevhev, linavhev

durchfahren vitr trehajotin, navdehajotin, binawdetpern

Durchfall m (Bauch) zikn f, sikn f; (Niederlage) şikn f, daşikn f, tdeman f, tdeketin f

durchfallen vitr daşikn, tdekeftin

durchfhren vtr

Durchfhrung f

Durchgang m rewgeh m, nawgeh m, gedk m

Durchgefhrt adj

durchgehen vitr tren, tden, navden, derbazbn

durchgesetzt adj

durchhalten vitr xwegirtin, bixwekann, xweragirtin

Durchmesser m tre  m

durchs = durch das

durchschauen vtr trenirn, trebnn, tnwarn, lwenwarn, tgihştin

durchschneiden vtr navbirrn, tbirrn

Durchschnitt  m  birge m,  birrk navn, tkiray m,  qas orte

Durchschnittlich adj

Durchsetzen vtr ; vref

Durchsetzung f

durchstreichen  vtr navrzandin, navre şixitkirin, xetbiserdehnan, rakirin

durchsuchen

durchweg

drfen vtr kann, tiwann; vitr kann, moletpehebn

drftig adj near, hejar, bar, kemdar

Drftigkeit f near f, hejar f, nedar f

Drre f wişkay f, hişkay f, berr f, bed f

Durst f tbn f, tyet f , tnuyt f, tihn f, teşnt m, tn m

dursten vitr tbn, tihnbn

durstig adj t, tno

durstigen  vtr tkirin

Dusche f avdş  m,  avdiş m,  duşe m,  dewşe m

duschen vitr duşandin, duşkirin, dewşandin, duşn, xwe şuştin

Dutzend n dudeh m,  dwanzdeh m,  dudest m,  derzan m,  destik m

Dynamik f dynamik f, daynekar f, cole m

Dynamisch adj bizw, colek, coley

Dynamit n bart m,  barwt m,  dyanmit m,  daynepeq m, lexem  m

D-Zug m leztrn m, lezman m, şemenefer xra

ADKW

Copyright 2001-2009 ABDALLAH OSMAN. Publicist, Berlin.
http://ferheng.npage.de, E-Mail: abdallah-osman@hotmail.de
جميع حقوق النشر محفوظة. 2001-2009 م All Rights Reserved. Hem mafn weşan parast nin.

ADKW