KaleidoszkópHonlap

Linkliste

Vendégkönyv

Kapcsolat

Aktuális

Biológia

Technika

Ismeretek

Tanulmányok

Társadalom

Táplálkozás

Vita-cikkek

Politika

Irodalom

Szatíra

Fordítások

Szórakozás

KépsorozatokTanulmányok

Illúziók szárnyán

A cikk írója "álmának" fizikai-technikai problémáit, lehetõségét taglalja értelmesen és magas színvonalon , de nyilván szándékosan teljesen kihagyja eszmefuttatásából az embert, mint utast a világûrben.  

Felfedező úton az ezotérika ingoványos sűrűjében

  A modern korban az istenek felsõbbrendûségét jelzõ dicsfényt demokratizálták és ma már minden ember, sõt minden élõlény és élettelen tárgy rendelkezik az u.n. aurával. 

Az agyunk vagyunk

 A cím arra utal, hogy az ember személye, én/ön-tudata, jelleme és egyénisége azonos az agyának mindenkori és állandóan változó tartalmával. 

A vallás eredete

 A természetben és az emberi társadalomban is minden mozgásban van, változik, fejlõdik. Ha valaminek a kezdetét, kiindulópontját keressük, mindíg az idõben kell "visszamenni", mindaddig, amíg lehetséges. 

A kereszténység eredete

 A zsidó és a keresztény vallások közös alapdokumentuma azok az írások, amelyeket Alexandriában, valamint Palesztínában gyûjtöttek a zsidó értelmiségiek. A legkorábbi írások, amelyek az i.sz.e. 1000 évekbõl származnak és az azt megelõzõ 5-600 év szájhagyományát foglalják írásba, a "Tórában" találhatóak.

Lelketlen lélek

 A halálközeli állapotban lévõk élményei, következménye agyuk "rendkívüli üzemmódjának", amit az (akut) életveszély váltott ki.

A hit ereje

 Számtalan nyavalya, régi és új betegségek gyötrik az emberiséget, de a segítség sincs messze. A hivatásos orvosokon kívül tolonganak a különbözõ módszerekkel, eszközökkel, exotikus és egyszerû mindennapi dolgokkal, vagy misztikummal gyógyító, vagy gyógyítani akaró „csodadoktorok”.

Az anyag gondolata, a gondolat anyaga

 Még természettudományos képzettségű személyeknek is problémát jelent egyes dolgok, pl. a gondolat, gondolkodás, tudat, zene, művészet stb.anyagiságát megérteni, sőt csupán elképzelni is. .

Virtuális világ valósága

Az ember, a legfejlettebb agy tulajdonosa rendelkezik azzal a képességgel, hogy agyában tárolt információk, emlékek "atomnyi" darabjait, szegmenseit átcsoportosítsa.

Milyen a valóság?

 Az egész előző fejezettel csak arra akarok rávilágítani, hogy mindenki a magamódján vesz tudomást a világról, veszi tudomásul részletesen, vagy kevésbbé aprólékosan a környezetében történő dolgokat. Még rövidebben: a valóság(=igazság) relatív (viszonylagos) és szubjektív( alanyi).

Egészségügy

Gondolatok az europai államok egészségügyi gyakorlatáról. A magyar viszonyokról nincs tudomásom, de ha van különbség, az nem tart sokáig!

Az internetes kommunikáció korlátoltsága

Nem mindíg biztos, hogy azt olvassa az olvasó, amit a szöveg írója szándékolt írni, hanem saját intellektuális szűrőjén keresztül azt, amit ő gondol az író gondolatának. Minél komplikáltabb a téma, annál nagyobb a lehetőség a fogalmak félreértésének, a körülírások bonyolításának és az egyének látásmódja közötti különbségnek

Szabad akarat, vagyis a döntés folyamata

 Ha az ember kettõ, vagy akár több alternatíva, lehetõség közül választhat és dönt, vagy választ a sok közül, akkor csak úgy dönthetett és csak azt választhatta, amit az egyén "elõélete" determinált és így az egyedül lehetséges döntés, választás volt!

A fejlődésről

 Bárhol kerestem a fejlődés általános definícióját, sehol sem találtam,  illetve mindig csak egy-egy konkrét esetre, példára vonatkozóan. Ez érthető, mert általánosságban e fogalmat használni minimális információt, vagy még azt sem tartalmaz.