Kaleidoszkóp
Honlap

Linkliste

Vendégkönyv

Kapcsolat

Aktuális

Biológia

Technika

Ismeretek

Tanulmányok

Társadalom

Táplálkozás

Vita-cikkek

Politika

Irodalom

Szatíra

Fordítások

Szórakozás

Képsorozatok

Vita-cikkek

Gondolatok az "összeesküvés-elméletének" elméletéről

én:
._Úgy látszik, hogy a "harmadik világban" a környezeti ártalmak lassabban terjednek, mint azt a gyógyszeripar szeretné.
ennyi:
_Neked osszeskuves kell a kornyeszetszennyezeshez is?


A kiinduló pont
 A fenti "szóváltás" adta az ötletet, hogy az összeesküvés "elméletével" foglalkozzam. A cikk vége felé kiderül, hogy ez egyben válasz is az indokolatlan kérdésre.

Egy kis elmélet
Az "A" jelû kép álló háromszöge (valóságban inkább gúla) képletesen emberi társadalmat jelent. Nagysága tetszõleges lehet. Jelentheti egy megye, egy ország, egy földrész, vagy az egész Földgömb lakosságát. Az egyszerûség kedvéért én most a világ 7 milliárd emberét sûrítettem ebbe a háromszögbe a hatalmi struktúráknak megfelelõen.
A háromszög alján vannak a minimális, azaz semmi hatalommal rendelkezõ személyek, minél nagyobb hatalommal rendelkezõk kerülnek a magasabb régiókba, míg a csúcsot a legnagyobb hatalommal rendelkezõ személyek töltik ki.
A háromszög szélessége a mennyiséget (ember-tömeget) szemlélteti. De át lehet írni a szöveget olyan formán is, hogy nem a hatalom, hanem a vagyon-nagysága a meghatározó tényezõ, ki milyen magasan foglal helyet a háromszögben.
Tudniillik a kettõ ugyan az, mert a hatalom az anyagi javak nagyságával arányos. A gazdasági és a politikai hatalom ikertestvérek. Politikai hatalommal vagyon, vagyonnal politikai hatalom jár. Ha valaki az egyiket birtokolja, a másikat automatikusan megkapja, kiérdemli.
A háromszögben vízszintes vonalak a társadalom rétegezõdését hivatottak szimbolikusan szemléltetni.  A rétegek a történelem folyamán változtak, de ez most irrelevant. Az elválasztóvonal is erõltetett, mert az mindíg áteresztõ volt. Hasonlóan a növények ozmózisára mindenkor igyekeztek az emberek "feljebb" kerülni (a ranglétrán).
Annyit azért kell tudni, hogy a legalsó és tömegben legnagyobb réteget mindenkor a kétkezi munkások, mezõgazdasági és ipari termékeket termelõk, régebben rabszolgák stb. töltik meg. Míg a legfelsõ csúcsban a mindenkori legfelsõbb hatalom (és vagyon) birtokosai vannak jelen. Tehát ez a háromszög kizárólag embereket "tartalmaz".
(http://file1.npage.de/001876/61/html/alf44.html )

Egy kis történelem
Ugyancsak emberekről van szó, ha összeesküvésről csevegünk. A történelem folyamán többször előfordult, hogy legalább kettő, de méginkább jó néhány személy titkos szövetséget kötött, (megegyezett, összeesküdött) egy vezető politikai /gazdasági / katonai személy ellen.
Például a 17. és a 18. században Angliában a jezsuiták különböző gyilkosságra és robbantásokra szövetkeztek a katholikus államvallásra való visszatérés érdekében.
Franciaországban a forradalom természetes ellenségei, vagyis a királyi család, a felső nemesség, a klérus természetesen felvették a kapcsolatot külfölddel, aminek következménye a jakobinusok kivégzése lett.
A 20. században valóban történt összeesküvés Hitler elleni merénylet érdekében, ami nem sikerült.
Ezzel szemben Sztalin nem győzőtt elég összeesküvést kitalálni, hogy egyeduralmát ezrek legyilkoltatásásval, milliók büntetőtáborokba hurcolásával biztosítsa.

Egy kis törvényszerűség
Akár tényleges, akár kitalált összeesküvésről volt, vagy van szó, annak lényege kivétel nélkül mindenkor az, hogy alulról felfelé irányul. Az összeesküvők társadalmi szerepe, állása, politikai és anyagi jelentősége mindig alacsonyabb, mint a kijelölt célé (legyen az személy, vagy intézmény), amely ellen a mozgalom irányul.
A fennti két mondatból az következik, hogy nincsen felülről lefelé irányú öszeesküvés, mint amivel azt az úgynevezett "összeesküvés-elmélet" fizetett propagandistái igyekeznek az átlagpolgárt félrevezetni.

Miért nincs?
Mert az  évtízezredek során kialakult társadalmi rend, a szokásjog, később az írásba foglalt törvények, azok betartását kikényszerítő eszközül felhasznált réteg automatikusan biztosítják a hatalom folyamatos, zavartalan gyakorlását. Nemcsak felesleges, hanem teljesen értelmetlen és groteszk lenne "titkos/illegális" módszerekhez folyamodni, amikor az semmi előnnyel sem járhat a "legális" hatalom birtoklásával szemben!!

Ha nincs, akkor miért van?
Ami nincs, az öszeesküvés, ami van, az elmélet! Amikor a felső tízezer képviselői személyesen, vagy azok vazallusai az "összeesküvés elméletét" vetik a gazdasági, vagy politikai gyakorlatot bírálók szemére, akkor az nem más mint ködösítés!    A valóságos helyzetet egy látszólagos mumussá degradálják, azáltal a bíráló nevetségessé válik, hiszen tényleg nem létezik az a bizonyos összeesküvés!

Vége

Vissza a témához (Vita-cikkek)