Kaleidoszkóp
Honlap

Linkliste

Vendégkönyv

Kapcsolat

Aktuális

Biológia

Technika

Ismeretek

Tanulmányok

Társadalom

Táplálkozás

Vita-cikkek

Politika

Irodalom

Szatíra

Fordítások

Szórakozás

Képsorozatok

e

Tanulmányok

  A fejlődésről

"Ugyanis nem egyetlen közös fejlődésről van szó, hanem számtalan ága-boga van a ismeretek gyarapodásának."

 Az első dolog, ami szembeötlik, hogy a két mondatnak nem sok köze van egymáshoz, annak ellenére, hogy a szerző megpróbálja a "fejlődés" és  az "ismeretek gyarapodás" fogalmait egyenlőnek, azonosnak feltüntetni. Az "ismeretek gyarapodása" csak egy kicsi része, szegmense a mindent átfogó értelmű "fejlődésnek"!
Mielőtt a fejlődés fogalmára térnék, megemlítem, hogy viszonylag sok szinonímája van, de kivétel nélkül egyik sem olyan sokrétű jelentéssel bír, egyik sem 100%-ig azonos tartalmú, például: növekedés, (ismeret, vagy egyéb)gyarapodás, terjedés, előrelépés, haladás, emelkedés, modernizáció, innováció, változás.
Bárhol kerestem a fejlődés általános definícióját, sehol sem találtam,  illetve mindig csak egy-egy konkrét esetre, példára vonatkozóan. Ez érthető, mert általánosságban e fogalmat használni minimális információt, vagy még azt sem tartalmaz.
A fejlődés 3 területre / témára vonatkozhat:
1. az élőlényekre (a filogenetikus osztályozás szerint)
      1/1_ azon belül a faj-csoportokra (species)
            1/2_ azon belül az egyedekre
2_az élettelen tárgyakra (szerszámok, eszközök, szerkezetek, gépek, berendezések, ruházat, hangszerek, az emberek által előállított egyéb tárgyak, stb...)
3­_ az emberi kultúrára ( az összes tudomány és gyakorlati szakok/mesterségek, eljárások, folyamatok és kivitelezések, közlekedés, hírközlés, vallások, törvények, művészetek, társadalmi szabályok, stb.....)

3.1 Közlekedés fejlődése esetében szárazföldi-, vizi-, vasuti-, légi- közlekedésről lehet szó.

3.1.1 A légi-közlekedés fejlődése esetén szó lehet pl. a repülő gépek, az irányítás, a repülőtér felszerelésének, az utasellátás, az utasforgalom lebonyolításának, a gépek karbantartásának, technikai kiszolgálásának, a légiforgalom biztonságának, stb.... fejlődéséről.

3.1.1.1 A repülőgépek
fejlődése esetén szó lehet pl. a hajtómű, a futómű, a géptörzs, a szárnyfelület, a navigációs műszerek, a pilótafülke-feszerelés, az utastér, a szellőzőberendezés, az utasellátás, stb.stb fejlődéséről.

És így tovább, és így tovább, amíg eljutunk a legkisebb (önálló)egységig, amelynek fejlődése alatt azt a kiviteli és működésbeli változást értjük, ami egy régebbi és egy újabb időpont között történt.

De fordítva is indulhatunk: egy "valami"-t olcsóbbra, egyszerűbbre, vagy más célra is alkalmassá változtatunk, fejlesztünk.
Ez a fejlettebb "valami" egészen biztosan besorolható egy nagyobb egységbe, csoportba. Ez az egység  egy még nagyobb csoport része és így végülis a 3 téma egyikénél kötünk ki.

Ha diagrammként ábrázoljuk a 3 témát, azok felosztását főbb, majd mind részletesebb alcsoportokra és végül egyedekre, akkor valóban egy nagyon komplikált képet kapunk. Az is igaz, hogy minden egyes diagrammvonal által szimbolizált egység folyamatosan fejlődés, vagy fejlesztés alatt áll!
Ez azonban nem jelent azt, hogy a fejlődésnek van "ága-boga" !
A fejlődés mint fogalom determinálja azt, hogy csak egy irányú lehet. (képletesen vektorként lehet ábrázolni!)
Szóval ezért van averzióm az "ágas-bogas" fejlődéssel szemben!
Hogy felfogásomat érthetőbben kifejezzem, megpróbálom a fejlődés egyetemes fogalmát meghatározni, amely így hangzik:
Fejlődés a dolgok(1) célirányos(2) változása(3), vagy változtatása(4)!
Kifejtés:
1. A "dolgok" 3 területet, témát foglal magába. Ezeket fentebb, a negyedik bekezdésben ismertettem.
2. Ami a célirányosságot illeti, az mind a 3 területen különböző erő/hatás-ként működik. Részletezés nélkül röviden  itt az evolúciót, valamint az ember fizikai és szellemi, de elsősorban anyagi érdekeit  kell megemlíteni.
3 Változás alatt az evolúció által kiváltott és maradandó állapotot értem, azaz az élő-szervezet a (megváltozott)körülményekhez igazodva a faj tovább élésének minimális energia-ráfordítással való biztosítását.
4. Változtatás alatt az emberiség által létrehozott és állandóan megújított állapotokra gondolok.       
Amíg a legáltalánosabb fogalom, a változás fogalma minden irányban és lehetőségben szabad és határozatlan, addig a fejlődés feltétel(ek)hez kötött!
A 2-es és a 3-as területen/témában az a fejlődés, ha az adott, régi, bevált és használt alapból ( tárgy, szerkezet, gép, eljárás, művelet, folyamat, törvény, szabályzat, stb) kiindulva a végrehajtott változás
a gyakorlati, vagy a szellemi élet véglegesen szerves részévé válik.
A konkrét esetekben az ilyen változás minőségi megitélése relatív és az egyének és közösségek érdekeiknek megfelelően pozitívnak, vagy negatívnak, célszerűnek, vagy célszerűtlennek itéli, itélheti
a kiindulás tárgyával szemben. 
 
De fejlődés az is, ami egy magból kiindulva, növénnyé "fejlődik", utódokról "gondoskodik", majd elhal. Ugyancsak fejlődésről beszélünk az embriónál, vagy a megszületése után az ember(gyereke) fejlődéséről. 


A fogalom megerőszakolása

"Egyes közösségek tarthatnak előrébb, sőt az is előfordul, hogy egy csoport vezére érdekében áll, hogy hamis (visszafelé ívelő) ismereteket fogadtasson el a csoportjával."

Az a tény, hogy egyes közösségek tarthatnak előrébb, mások hátrább, nem befolyásolja sem a fejlődés meghatározását, sem tényét, de még az alapul  vehető csoport nagyságát sem!
Az idézett mondat további része kopasznak is hajmeresztő, ha a  "visszafejlődésre" akar bizonyítékul szolgálni.
A hírközlés területén a telefon fejlődése a 20 században a vezetékesből a handy-hoz és annak elterjedéséhez vezetett.  Ennek ellenére nemcsak a harmadik világban, hanem a legmodernebb országokban is használatos vezetékes telefon. Ez nem jelenti azt, hogy ezen országok, vagy a lakóinak az a része, akik vezetékes telefon előfizetők visszafejlődtek, illetve a technika visszafejlődött volna! Ők nem tartanak igény valamire, nem használnak egy fejlettebb hírközlési rendszert.
Ha például az északkoreai diktátor előírja, hogy mivel az amerikaiak a handy-kat lehallgatják és elrendeli azok betiltását és megsemmisítését, nem jelent semmiféle visszafejlődést!

A fejlődés szó, mint fogalom magátólértetődően magába foglalja, hogy irányt is jelent, mégpedig előre!
Mint, ahogyan értelmetlen kifejezés: visszagyarapodni, visszacsirázni, lassan rohanni, leemelkedni, felsűllyedni, mert ellentétes a két szórész értelme.
A biológiában előfordul, hogy igénybe nem vett szerv, vagy annak része, például izom elsorvad (visszafejlődés helyett!).
Az ember ősének (hátsó!) farka a fejlődés folyamán elsatnyult!

Vége

Vissza a témához (Tanulmányok)