Kaleidoszkóp
Honlap

Linkliste

Vendégkönyv

Kapcsolat

Aktuális

Biológia

Technika

Ismeretek

Tanulmányok

Társadalom

Táplálkozás

Vita-cikkek

Politika

Irodalom

Szatíra

Fordítások

Szórakozás

Képsorozatok

 Tanulmányok


Az aura

Felfedezõ úton az ezotérika ingoványos sûrûjében
 Aura-, -látás, -felvételek, -tesztek


Az elképzelések fejlõdnek a korral!

Az "aura" képzelete nagyon messze, történelemelõtti idõkre nyúlik vissza. Valószínûleg az istenek, a lélek, és a szellemek kitalálásával esik egybe. Az ókori mythológiai isteneket, -  mivel emberi alakkal rendelkeztek - meg kellett különböztetni a halandóktól és ezért vagy sugarakból álló koszorúval a fejük körül, vagy egész testüket körülvevõ világos "fénnyel" ábrázolták õket. Ez a dicsfény/glória/aureola. Kõbevésett képeken a fej körül egy körrel hangsúlyozták, hogy istenrõl van szó. (Erich von Däniken ezt szkafandernek nézte, vagyis szerinte a kép ûrhajóst ábrázol.)
A modern korban az istenek felsõbbrendûségét jelzõ dicsfényt demokratizálták és ma már minden ember, sõt minden élõlény és élettelen tárgy rendelkezik az u.n. aurával. És itt máris kezdõdik a különbözõ felfogások egymástól való eltérése. Egyesek szerint az aura csak a fejre koncentrálódik (az aura-fényképeken csak a fej szerepel!), más vélemény szerint az aura az egész embert ovális formában veszi körül. Vannak akik abból indulnak ki, hogy csak emberek, mások szerint emberek és állatok, ismét mások szerint minden élõlény rendelkezik aurával. Sõt olyanok is vannak, akik minden élettelen tárgyra is vonatkoztatják.
Magát az aurát is különbözõképpen képzelik el: finomanyag, energia mezõ, réteges energiamezõ, az ember energia kisugárzása, elektromágneses tér, burok, stb.
Ismertetni fogok néhány hajmeresztõ mondatot, amelyeket a megadott forráson található cikkek tömkelegébõl válogattam ki. E példákkal csak azt akarom igazolni, hogy félmûvelt emberek minimális biológiai és fizikai ismeretek nélkül, ezen szakkifejezéseit felhasználva miket állítanak.
A következőekben a lila színű szöveg változatlan idézet a megadott forrásból, a közbeszúrt fekete színű mondatok tőlem származnak
"Testünket aura veszi körül, amely a sejtek rezgésébõl áll."
Aki ilyen ostobaságot leír, sohasem nézett mikroszkópon keresztül sejtet, vagy nem tudja mi a rezgés!? A sejtek nem rezegnek!(kivéve hidegrázás esetén!)
" Egészséges szervezetnél a sejtek harmonikusan rezegnek, azonban a rezgés harmóniája felborul megbetegszünk."
Sem harmonikusan, sem diszharmonikusan nem rezegnek a sejtek! A fenti mondatok "feltalálója" lehetséges, hogy összetéveszt valamit. Tény, hogy minden elem atomi szinten rezeg és ez a rezgés az energiaszintjével arányos. Ennek következtében minden élõ és élettelen tárgy, azaz anyag, infravörös(hõ)sugarat bocsát ki. Ezt a jelenséget használja ki az a távcsõ, amivel éjjel is lehet látni. Minél magasabb valaminek a hõmérséklete, annál fehérebb színt mutat a távcsõ. Ismétlem ez a sugárzás kizárólag a test hõmérsékletétõl függ és semmiféle kapcsolatban nincs egyéb tényezõvel!
"Pedig ez sem más, mint egyszerû fizika: az emberi test atomokból áll, s ugyanolyan rezgésekkel rendelkezik, mint bármely más élõ vagy éppen élettelen test."
E mondat szerzõje már pedzi a dolgokat. Bár a mondatból nem derül ki, hogy a szerzõ az atomokra vagy az emberi testre gondolt rezgése közben.
"Az aura a testünk energiájának a testen kívüli megjelenése, melyet szabad szemmel nem láthatunk. "
Ez is jól hangzik, ha a vörösön aluli energiára gondol. Csak az a baj, hogy az aurával hozza öszeköttetésbe, amihez semmi köze!
"élõlényt és élettelen tárgyat körülvesz egy energiaburok - ha úgy tetszik egy olyan energiamezõ, mely saját belsõ energiájának kisugárzása -, az aura. E belsõ energia kisugárzása csak kevesek számára látható direkt módon."
Ez is hasonlóan meséli el a dolgot, de nála már látható (kevesek számára).
"Az ember aurája több rétegbõl álló, nagyon érzékeny energiahálók összessége:"
Na itt már a magasfokú ezotérikával találkozunk és olyan fogalommal, hogy "többrétegû energiaháló"! Minél komplikáltabb kifejezéssel dobálózunk, annál nagyobb sikere van az együgyû lelkeknél.
"Az ember fizikai testét körülvevõ, szabad szemmel "láthatatlan", különbözõ színû és vastagságú rétegekbõl álló, állandóan változó nagyságú és sûrûségû energiaburok."
Igaz, hogy ennél a szerzõnél megint láthatatlan az aura, viszont nem hálóról, hanem rétegrõl, meg burokról van szó, ráadásul  színes. Érdekes, hogy a színek a szemmel látható rezgések közé tartoznak, és mégis láthatatlan!! Sebaj, jó pénzért az aura-fényképészek megoldják a feladatot. Lásd a cikk 3. részét.
"Modern korunk kutatói az aurát elektromágneses mezõként mérik minden élõlény körül"
Ajvé! Megint csak az élõlényekrõl van szó, dehát ez a sokszínûséghez tartozik. Azok a nagytudású kutatók, akik az aurát kutatják, csak élõlények körül találnak elektromágneses mezõt, tehát az nem lehet azonos, az általam elõzõekben leírt infravörös(hõ)hullámokkal. Ennek részletes megvilágítása a fényképek tárgyalásakor kerül sor.
Látható tehát, hogy a vélemények széles skálájával szembesülünk az "aura" tárgyalásánál. Ezen azonban semmi csodálkozni való nincs, hiszen éppen az az áltudományok lényege - szemben a természettudománnyal - , hogy mint az emberi fantázia szülöttje nem definiálható, nem mérhetõ, nem reprodukálható, nem lehet egységes, mert mindenki szabadon alakíthatja saját ízlése és fantáziája szerint.
Persze, lehet reklamálni, hiszen vannak akik "látják", sõt fényképeket is lehet készíteni az auráról!! A cikk további részében ki fogok térni ezekre a bizonyítékokra.
Minden elõzõ és ellenkezõ megnyilvánulások ellenére, bizonyítom, hogy minden olvasóm mindenhol láthat "aurát", vagy amit annak gondol! A kedves olvasónak csak annyit kell tennie, hogy a szemével alábbi képen lévõ fekete keresztre mered. Néhány másodperc múlva (15-20) világoskék fény veszi körül a betûket, de nem kell abbahagyni a merev nézést még legalább egy fél percig. Minél hosszabb ideig mered a keresztre, annál vastagabb lesz az "aura"!!Tudatlanság, vagy a biológia jelenségeinek félremagyarázása!

 Hol a szemüvegem? Egyéb furcsaságok

Nem láttad kislányom, hova tettem a szemüvegemet? - De igen, ott van a nagymama homlokán! Ilyen, vagy hasonló párbeszéd a történelem folyamán nagyon sokszor történt. Avagy kereste valaki a szemüvegét és egyszercsak a tükörbe nézve megtalálta.
Nehogy bárki is azt gondolja, hogy öregkori feledékenységről van szó. Bárki kipróbálhatja a következőt. Egy nap-, vagy bármilyen szemüveget tegye a homlokára úgy, hogy az ott ne mozogjon. Egy idő, kb. 30-40 mp múlva nem érzi a szemüveg nyomását.
Ugyanis:
1. az élőlények ideg- és egyéb szervei csak a változásra (az egyensúly felborulására) reagálnak;
2. az idegvégződések (agysejtek axonjai) változás esetén (nyomás, szakadás, stb.) jelet továbbítanak az agyba;
3. a jelek továbbítása nagyon minimális, de mégiscsak energiát igényel;
4. az idegek e
nergia-tartaléka véges.
Ezért, ha egy (vagy több) idegvégződés állandó pl. nyomás alatt van, egy bizonyos id
ő múlva nem küld több jelet. Tehát a "nagymama" azért nem tudja, hogy hol a szemüvege, mert már régen a homlokára tolta és azóta az érzőidegek kimerültek, nem adnak jelet a bőrt érő nyomásról!
Szemléletesen bemutatható ez a jelenség a látóidegekkel.
Itt tisztában kell lenni azzal, hogy
1. a fehér szín a piros, kék és zöld szín keveréke;
2. a szem sárga foltján színérző csapok vannak, amelyeknek 3 fajtája van: a./ hosszú fényhullamokra reagáló, azaz piros érzetet keltő; b./ közepes fényhullámokra reagáló, azaz zöld szín érzetet keltő; c./ rövid fényhullámolra reagáló, azaz kék szín érzetet keltő.
A fenti ábra baloldali keresztjére koncentrálva mozdulatlanul kell nézni kb. 20-30 mp-ig. Azután a jobboldali keresztre pillantva érdekes dolog történik (kivéve, ha valaki színvak!). Az előbbi négy piros téglalap helyett világoskék színű téglalapok láthatóak. Kb. 12-15 mp múlva azonban kifehérülnek az előbbi világoskék foltok. Mi ennek a magyarázata?
Ha sikerült mozdulatlanul a keresztre koncentrálni, a piros foltokra reagáló csapok kimerültek, nem küldenek jelet az agyba. Amikor a fehér lapra tekintünk - normális körülmények között mind a 3 féle csapok jeleire szükség van, illetve lenne, de
a piros-érzet hiányzik, csak a zöldet és kéket érzékelőcsapok adnak jelet az agynak. Ezért, mint a legelső ábrán látható e két szín keveredését látjuk. Közben a piros színt érzékelő csapok regenerálódnak, az agy megkapja a piros jelet és fehéret látunk!
Akinek ez kevés meggyőző értékű, annak alább készítettem kék és zöld színű ábrát is és lehet ellenőrízni, hogy ha a kék jel hiányzik a fehérből, akkor ott sárga lesz, ha zöld akkor halvány lila. Pontosan úgy, ahogy a legfelső színképben látható! Egyébként két alapszín keverékét a harmadik alapszín kiegészítő színének nevezik.
Feltételezem, hogy a színekkel kapcsolatos dolog sok olvasó számára újdonság volt. Akkor most egy érdekes "házi feladattal" zárom a cikket. Az alanti kép közepén lévő 4 kis pontra mereven (mozdulatlanul) koncentrálva minimum 30 mp után váltsunk át a jobboldali fehér mezőre. Egyszerűbb lelkek földöntúli jelenést fognak látni, magyarázatot nem is igényelnek. 
Magyarázat:
"Réges-régen", amikor még filmre fényképeztek, a filmet előhívták, azt nevezték negatívnak, majd arról készítették a fényképet. Negatívnak ezért nevezték, mert fekete-fehér esetében, ami a valóságban fekete volt, a negatíven fehér és viszont.
Eme utolsó képen egy ilyen negatív látható, ami később a jobb oldalon pozitívvá válik. Hogyan, miért?
Amikor a negatívra "meredünk" hosszan a következő történik: ahol fehér foltokat látunk, ott mind a 3 fajta színérzékelő csapok meg vannak terhelve és idővel kimerülnek; a fekete foltoknál a színérzékelő csapok nincsenek igénybevéve.
No most! Ha a fehéralapra tekintünk, ott ahol a csapok kiégtek (előzőleg fehért láttak) ott most nincs semmiféle jel, sötét van, fekete foltot látunk a fehér helyett. Ahol előzőleg fekete volt, ott most működnek a csapok és adja mind a 3 jelet, vagyis az agy "kikeveri a fehéret". Tehát minden az ellenkezőjére változik!

Végül még szórakozásképpen készítettem egy zászlót kiegészítő színekkel. Meg lehet próbálni, mi jön ki belőle.


Az az olvasó, aki az eddig elmondottakat nem próbálta ki és nem tapasztalta, az ne is olvassa tovább e cikket, mert nem érti meg! (színvak, vagy színtévesztő).
A nagyon figyelmes olvasó, aki az ajánlott cikk példáit kipróbálta, észrevehette, hogy pl. a 4 piros téglalapból a fehér oldalon látható világoskék téglalapok nagyobbak voltak az eredeti nagyságnál. Sőt azt is megfigyelhette, hogy még a pirosra meredve a széleken megjelent a világoskék szín. Ennek kihangsúlyozására készítettem az első rész végén a képet, aminek segítségével mindenki (kivéve a színvakokat) láthatja az AURA "auráját"!
(Idézet: "A homályos-kék visszafogottságra, introvertálságra, a valóságtól való elmenekülés vágyára, depresszióra utal." A fene se hitte volna, hogy ez a négy betű ilyen depressziós!)
A magyarázatként egy kis biológia: a szem sárgafoltja, ahova a kép vetítődik csak 2 mm2 és ezen a felületen kb. 5 millió színérzékelő receptor (csap) van. Elképzelhető, hogy egy pontra történő merev nézéskor sem a fejet, sem a szemet nem lehet abszolut mozdulatlanul tartani. Csak egy század mm elmozdulás a sárgafolton a receptorok ezreit veszi igénybe. Minél hosszabb ideig akarjuk mereven tartani fejünket, szemünket, annál inkább történik az, hogy a betűk, vagy a téglalap képe a sárga folton ide-oda vándorol és ezáltal sokkal több receptort kimerít, mint amennyi elvileg szükséges lenne. Ennek hatása azután a nagyobb világoskék téglalap, vagy a betűk "aurája"!
Következtetés: az ezotérika által hirdetett aura nem létezik és az aura-látás nem tárgy, vagy személy "energiájától" függ, hanem a "látó" személy látóidegeinek túlterhelésétől. Normális bio-elektro-kémiai folyamat és jelenség. .

"Az Aura érzékelése 
Ennek a gyakorlatnak a célja az, hogy eloször lássuk az Aurát és/vagy gyakoroljuk ezt a képességet. Fontos a megfelelo körülmények megteremtése, mert így nemcsak az Aurát látod jobban, de egyfajta önbizalomra is szert teszel a látottakból."
Aki a cikkeimet elolvasta, az már tapasztalt "aura"-látó, hiszen egy csomó példát láthatott és megfelelő "önbizalommal" rendelkezhet!
"1. Ültesd le az alanyt egy nagyon finoman megvilágított EGYSZÍNU FEHÉR háttér elé. A színes háttér megváltoztatja az Aura színeit, ehhez többlettudásra van szükséged a színek kombinálásáról. Néhány háttér/Aura variáció félreértelmezéshez vezethet."
Nem véletlenül hangsúlyozza a szerző csupa nagybetűvel a fehér hátteret! Bizony a fehér háttér feltétlenül szükséges, mint a cikkeim példája és a magyarázat mutatja!
"2. Nézz ki EGYETLEN PONTOT, és csak arra figyelj. A homlok közepe TÖKÉLETES erre a célra. Itt található az ún. Homlok Csakra vagy más néven Harmadik Szem. Néhány kultúrában (Indiában például) egy jelet raknak a homlokra. Az ilyesfajta jelek az osi idokben egyfajta felkérést jelentettek, hogy vessünk egy pillantást az illeto Aurájára."
Mennyire igaz, hogy egyetlen pontra kell figyelni! Csak így érhető el a szenzorok kifárasztása, olvasóim ezt már tudják. A homlok közepe sem rossz cél. A további süket szöveg csakráról, harmadik szemről, zagyvalék!
"3. Nézd ezt a pontot legalább 30-60 másodpercig vagy még tovább."
Mint előzőleg ismertettem, valóban minél tovább koncentrálunk egy pontra, annál nagyobb a szórás, azaz a kiegészítő szín nagysága!
"4. 30 másodperc után elemezd a környezo dolgokat a periferikus látásoddal, miközben még mindig a kínézett pontra nézel. A koncentráció megtartása a legfontosabb. Álld meg a kísértést, és ne nézz máshova. Látnod kellene, hogy az alany körül a háttér világosabb és MÁS SZÍNE van, mint a távolabbi környezetnek. Így érzékeled az Aurát. Minél tovább koncentrálsz, annál élesebben látod. Jusson eszedbe, hogyha csak egy pontra figyelsz az növeli érzékenységedet a szemedbe jutó Aura rezgések felerosítésével".
Ehhez nincs mit sokat hozzátenni, mert pontosan azt írja le, amit már ismertettem. A különbség annyi, hogy a valóságban szó sem lehet egy nem létező, kitalált fogalommal való kapcsolatbahozásról.
"5. A legmagasabb szintű Aura gyakorlatokat teljes sötétségben végzik, de ehhez több óranyi folyamatos koncentrációra és rendszeres gyakorlásra van szükség.

"Az Aura PILLANATKÉPE 
A koncentrálás befejeztével, még az Aurát nézve csukd be a szemed. Egy vagy két másodpercig most CSAK magát az Aurát látod. Készülj rá föl. Mindössze egy vagy két másodperced van amíg a fényérzékeny sejtjeid abbahagyjágyák a rezgést és a látvány továbbítását az agyba. Ha elszalasztod, kezdheted az összpontosítást eloröl. Próbáld kikísérletezni, hogy milyen gyorsan kell becsuknod a szemed a legjobb hatás eléréséhez."
Ebben a fejezetben csak két hiba van: az egyik az, hogy a fényérzékeny "sejtek" nem rezegnek, a másik meg az, hogy nem a nemlétező aurát látjuk!
Kedves olvasó, nem kell különösképpen mereven és mozdulatlanul, csak úgy "mindennapian" nézzél valami, képet, vagy az ablakon a külvilágot, tv-t, érdekes mintát a szőnyegen stb. A lényeg, hogy legyen kontrasszt-különbség. Vagy pl. egy fehér tányér sötétebb színű abroszon. 10-20 mp múlva csukd be a szemed, csodálkozni fogsz mit látsz! Csak ne hogy azt hidd, hogy aurát!! Magyarázata nagyon egyszerű. A fényérzékelő receptorokban a fotonok által előidézett komplikált kémiai változások megszűnéséhez, azaz a nyugalmi állapot helyreállításához idő szükséges. Hasonlóképpen, mint a monitorok pixelei is "utánégnek", a receptorok is. Nyitott szem esetén ez nem okoz problémát, mert a szemünkbe érkező fotonok állandóan változnak és változtatják a receptorok gerjesztését. (Nemcsak, hogy nem okoznak problémát, hanem egyenesen ennek "az utánégésnek" köszönhetjük, hogy a moziban mozgást látunk annak ellenére, hogy állóképeket vetítenek a vászonra. (másodpercenként 25 darabot)
"A fényérzékeny sejtek a szemben (Vörös, Zöld és Kék) olyan rezgésérzékelok, amik saját memóriával rendelkeznek. Ezért is képesek másodpercekkel a képi inger megszunése után is továbbrezegni.
Kedves olvasó ne engedd magad félrevezetni, hanem olvass a szakirodalom idevonatkozó cikkeiből! Röviden: a fényérzékeny sejt felületén lévő festékanyag a fotont abszorbálja (elnyeli), ezután egy kémiai folyamat következik, aminek a végén egy elektromos impulzust vezet a ganglion idegsejt axonja az agyba.
Tehát a csapok nem rendelkeznek memóriával és nem is rezegnek. A szembe érkező energia/rezgés/foton kémiai és elektromos jelként átalakítva (és nem rezgésként) kerül továbbításra.

Ebből a "remek" írásból még rengeteg ostobaságot lehetne idézni, de csak kettőt emelek ki.
"Gyerekek és az Aura 
A nagyon fiatal gyerekek (5 éves korig) természetes módon látják az Aurát. A csecsemok gyakran néznek az elottük lévo ember FÖLÉ. Ha nem tetszik nekik a fej feletti Aura színe, vagy ha ez a szín nagyon különbözik szüleik Aurájának színétol, sírni kezdenek, mindegy, hogy mennyire is mosolyog az illető.". 
Ezeket a kijelentéseket nem minősítem, csak a következő megjegyzést teszem. A csecsemő életének első hónapjaiban azzal van "elfoglalva", hogy megtanulja végtagjai és szeme koordinált mozgatását, vezérlését. Ez gyakorlás útján történik, az agy tárolja a tapasztalatokat, és végül jó pár hónap múlva sikerül az önálló mozgás. A nézéssel kapcsolatban különösen fontos és időt igényel az a felismerés, illetve tapasztalat, amíg az agy megfordítja a szem által felvett képet.
 "Buddhát, Jézust és közeli tanítványaikat mind aranyszínu glóriával festettek le a fejük körül, mert néhány muvész rendelkezett az Auralátás képességével."
Ez a mondat annyira ostoba, hogy még csak nem is kommentálom.

A pink színnel kiemelt idézetek forrásai itt találhatóak:
http://www.mimi.hu/egeszseg/aura.html
http://www.titkostanok.extra.hu/bioenergetika_aura3.html


Az üzlet technikai-logikai háttere!

Joggal kérdezheti a nyájas olvasó, hogy valami mégis csak lehet benne, ha fényképezni is lehet az "aurát"?
Amíg az "aura-látás" trükkjének megértéséhez némi biológiai ismeretre volt szükség, a fényképezés trükkjének megértéséhez inkább technikai ismeret és logika szükséges. Mivel a felvételek Polaroid, vagy digitál kamerával, de mindig komputeres "feldolgozással" készülnek, első lépésben a laikusok számára ismertetem a színképzést. A monitoron lévő 3 féle fénylő pontok - pixelek - (piros, zöld, kék) -(Red, Grün, Blue) gerjesztettsége adja meg azokat a színváltozatokat, amiből 16 millió 777 ezer 216 van. 
Számokkal kifejezve  minden alapszín felvehet 0-255 értéket. Például:

RGB(0,0,0) = fekete ; 
RGB(255,255,255) = fehér ; 
RGB(0, 128, 0) = zöld ; 
RGB(128,128,0) = sárga. 
Tehát ha a 256 db.fehértől feketéig tartó szürke árnyalatoktól eltekintünk, még mindíg több, mint 16,7 millió szám variálása lehetséges színek előállítására.
Hazugságmérő-készülékről hallhattunk, amerikai kihallgatásokkal kapcsolatban. Az emberek izgalmi állapota (esetleg betegség) befolyásolja a verejték- és faggyú-mirigyek termelését, ezáltal a bőr elektromos ellenállását, illetve vezetőképességét, ami az előző reciprok értéke. Ez már ca.100 éve mérhető, és az oszcilloszkópon görbéken szemlélhető, vagy oszcilloszgráfon papírra nyomtatható.
Az "aura" képek készítői a delikvens kezefejére, tenyerére 6-10 párosával elhelyezett érzékelőt rögzítenek és mérik két pont között a bőr vezetőképességét a fényképezés előtt, vagy annak ideje alatt.
Logikusan gondolkodó embernek már  csak annak is szöget kellene ütni a fejébe, hogy a fejkörüli "aura-fotó"-hoz miért a kézen mérik az "energiát"? 
Haggyjuk ezt, hiszen az majdnem mindegy, honnan veszik a számadatokat, mert azon áll, vagy bukik az egész, hogyan használják fel a számokat, hogy abból egy másik számcsoport, a színek RGB adatai legyenek. Ezt tiszta komputer-programozói feladat, amire felesleges kitérni. 
Annyi mindenesetre világos kell, hogy legyen, hogy minden programozó tetszése szerint transzformálhatja a számokat színekké. Tehát a többszörös áttétel (pl. a médium jelleme  - a bőr vezetőképessége - a mért számszerű érték - annak tetszésszerint átalakítása - a szín magyarázó szövege) következtében, mégha valahol, valamikor valami összefüggés lett volna, megszakad. Teljesen önhatalmú minden belemagyarázás!
Ugyancsak porhintés mágneses térerőről, vagy elektromágneses mezőről csevegni, hiszen azok észlelése, mérése egész más érzékelővel (antennával) és műszerrel történik. 
Hogy ez mennyire így van, meggyőződhetünk abból a tesztről, amelyet svájci újságírók végeztek Zürichben 1999 márciusában  a "Lebenskraft (életerő) 1999" című ezotérikus kiállításon a Kongresszusok-Házában. Természetesen a remek üzleti lehetőségek kihasználva többek között az "aura" fényképészek is standokkal rendelkeztek, A látogató 40-50 svájci Frankért mellképben (egész testről  90 CHF) nemcsak saját "aurájának" fényképet vihette magával, hanem mélyebb bepillantást is nyert saját "egyéniségébe".
Georg Otto Schmid cikke alapján a következő fejezetben fogom leírni a kísérletek lefolyását és eredményét.


 Az összehasonlítás eredménye, avagy, amikor a képzelet a valósággal találkozik!

Mint az előző részben említettem a zürichi Kongresszusok-házában 1999 máciusában "Lebenskraft 1999 (Életerő)" címmel ezotérikus kiállítás volt. A kísérleti személy - Therese Graf - 3 kiállító céget keresett fel gyors egymásután. Ez alatt a két óra alatt semmi olyan esemény nem történt, ami Graf kisasszony hangulatát, egyéniségét befolyásolták volna.
Megjegyzem még, hogy a kiállításon működő "fényképészek" nem biztos, hogy csalók, szélhámosok voltak, hanem alkalmazottak és feladatukat végezték. Azt is fel tudom tételezni, hogy egyik másikuk el is hitte, amit elmesélt.
Tehát mind a három fényképsorozaton Therese Graf kisasszony látható 1999. március 5-én.

1.Aura Studio, Luzern  T.Graf 1999.03.05 19 óra 30 perckor

Az első kép a luzerni Aura-Studio kiállítási helységében készült 19 óra 30 perckor.
Amikor a fényképésznőket megkérdezték, hogy mit mérnek, azt mondták, hogy az ember körüli "mágneses mezőt", de közelebbi fizikai magyarázatot nem tudtak adni. ( a bőr vezetőképességét mérték!)
Magyarázatként a kapott képhez az egyik asszisztensnő szerint a 2x2 részre osztható  "aura" a felső része az illető szellemi, intellektuális, mentális képességeiről ad tájékoztatást. Az alsó az érzelmi oldaláról. A jobboldali rész a belső dolgokról, a baloldali a külsőhatásokhoz való hozzáállásról ad felvilágosítást.
A középső képen a másik asszisztensnő a hindú csakra sémája szerint osztja fel a képet.
A jobbszélső képen a színezés értelmezése (felülről lefelé): barna szélek - enyhébben sötétebb öblök - enyhén zöldes helyek - narancsszínű folt - sötét.
Az Aura-Stúdió asszisztensnője szerint a jellemzés (általam erősen rövidítve!):
 • az erős szín egy erős személyiségre utal, erős kisugárzással
 • intellektuális tevékenységre összpontosít
 • az érzelmi élete háttérbe szorul
 • a "szívcsakra" fejletlen
 • a belső és külső tájékozódás, valamint gondolati és érzelmi rész egyensúlyban van
 • a fényképezett személyben növekedés, gyógyítás, együttérzés és az emberekhez való közeledés képessége szunnyad
 • az aura felül fáradságra utal
 • összefoglalva úgy véli, hogy egy ilyen "aura" egy ovónőre passzolna leginkább.

2. Susann Gigandet, Uster   T.Graf 1999.03.05 20 órakor

A második felvétel pár méter távolságban az elsőtől szintén március 5-én készült 20 órakor (tehát félóra múlva). A felvételt és a kiértékelést S.Gigandet végezte, diplomás pszichológusnő, aki ezenkívül fülöpszigeti varázsló gyógyításban és az indián sámánizmusban jártas.
Nála a csakrák felosztása egy kicsit eltér az előzőtől. Felülről: bolygók-csakrája, csúcspont-csakra, nyak-csakra.
A jobboldali képen : vörös szalag, fehér rész, halványrózsa rész, csökkenő színintenzitás.
Susann Gigandet szerint a jellemzés (általam erősen rövidítve!):
 • a fényképezett személy gyenge (halvány) egyéniség
 • bizonytalan, kevés az önszeretete, nincs önbizalma
 • introvertált (befeléforduló)
 • de őszinte és érzékeny
 • az alsó részből arra következtet, hogy sorscsapások érték
 • probléma terheli, vagy épp mostanában oldja meg
 • egy transzformációs folyamatban van
 • elégtelen a földanyával való összekötetése, javasolja burgonya, sárgarépa és ánizs fogyasztását
 • általában negatívnak találja az aurát és ha még 3 évig ilyen marad az aurája, nem lesz jó.

3. Aura Light Vertrieb, Weil am Rhein   T.Graf 1999.03.05  21 órakor

Az alábbi felvétel a fenti cég kiállítási helységében 1999 március 5-én 21 órakor keletkezett. A luzerni stúdióhoz hasonlóan két részre osztja képet: szembenézva a baloldal az aktív-férfias mező, a jobboldal az ösztönös megérzésen alapuló nőies mező. Ez a cég is dolgozik csakrákkal, de egészen máshol helyezkednek el, mint a luzernieknél. Balra felől szívcsakra, jobbra felül nyakcsakra. A színek és elhelyezésük nagyban különbözik. Mint a jobboldali képen látható: baloldalon felül barna folt, alul fekete, jobboldalon felül kék rész, alul fekete.

Martina Gruber szerint a jellemzés (általam erősen rövidítve!):
 • kiegyensúlyozott személy, akinek nincs problémája, de változásokkal szemben nyitott
 • erőteljes alkat
 • pillanatnyilag az aktivitás blokád alatt van, ami fáradságra utal (mert késő van 21 óra)
 • isteni adottsága van a nyelvekhez és a beszédhez
 • a vékonybél táján probléma lehet.

Eddig a megadott forrásból.

Utószó

Graf kisasszony egyszerre, erős személyiség, ugyanakkor gyenge és önbizalmatlan, de mégis kiegyensúlyozott! A negyedik felvételnél lehetett volna rapszódikus, az ötödiknél pl. depressziós! Csodálkozni  semmi ok nincsen, a dolog természetéből fakad. 
Hogyan lehetne a bőr ellenállásából/vezetőképességéből valakinek a jellemét, vagy egyéb rá jellemző tulajdonságát, képességét stb.megállapítani, ha nem hasraütéssel, valamilyen szöveg kiagyalásával??!!

Eredetileg úgy terveztem, hogy ebben a bekezdésben összegezve, a levonandó, levonható, megszívlelendő tanulságait fejtem ki hosszabban.
Meggondoltam, nincs értelme, hogy strapáljam magamat! Minden felnőtt, öntudatos, értelmes, felvilágosodott, vagy felvilágosított, képzett, vagy képzetlen, hím, vagy nőnemű olvasóimra bízom a leírtak tudomásul vételét és kiértékelését önmaga számára.
Végezetül és utólag kiegészítem e cikket azok számára, akik nehezen tudják elképzelni a csalás lehetőségét. Vettem a fáradságot és elkészítettem kilenc kabátgomb "auráját", ami alant látható. A linkre kattintva új ablakban megjelenik az első gomb az "aurájával", és 8 mp-es időközökkel a további gombok, majd kezdődik előlről a (végtelen) sorozat.
Kilépéshez az "új" ablak bezárása szükséges.

Aura-tanulmányok    

szórakozást kívánok!
  Forrás: http://www.relinfo.ch/aura/fotografie.html

Vissza a témához (Tanulmányok)