Kaleidoszkóp
Honlap

Linkliste

Vendégkönyv

Kapcsolat

Aktuális

Biológia

Technika

Ismeretek

Tanulmányok

Társadalom

Táplálkozás

Vita-cikkek

Politika

Irodalom

Szatíra

Fordítások

Szórakozás

Képsorozatok

Szatíra

Miért maradt el a II.Vízözön?

 Elsõ jelenés.

Washington, G.W.Bush elnök dolgozószobája 2001. január 4-én, csütörtökön. Az elnök éppen befejezte a barátaival és tanácsadóival (Wolfowitz, Chaney, Rumsfeld, Perle urakkal) folytatott értekezést az Irak elleni háború ürügyének kidolgozásáról, annak politikai elõkészítésérõl. Az értekezlet nagyon kimerítõ volt és az elnök fáradtan meredt maga elé bõrfoteljában egyedül volt végre. Elálmosodott, szeme lecsukódott. Egyszercsak a csukott szemén keresztül óriási fény sütött keresztül, szinte égette. Ijedtében kinyitotta szemét és ekkor a terem bal sarkában az óriási fény-nyaláb mind kisebb lett, végül egy fehérfényjelenségben egy szakállas öreg ember alakját vélte felfedezni. Az öregember megszólalt:

"Én vagyok a Te urad, istened, akit szívbõl imádj és csakis neki szolgálj!"
Bush: Óh! Dicsõség Amerika magasságos Istenének!

 Úr: Szent célból látogatlak meg téged Dzsorzs fiam. Mivel Te vagy a világ leghatalmasabb embere és amellett kedvemre való, buzgó lélek vagy, kiválasztottalak, hogy véghez vidd akaratomat. 

B.: Óh, kegyelmes szentséges uram, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod! 
Ú.: Sajnos azt kell látnom, hogy nagy az emberek gonoszsága a földön és szívük állandóan a rosszra irányul, megbántam, hogy embert teremtettem a földön és bánkódik szívem. Visszavonom igéretemet, hogy nem lesz többé vízözön. 

B.: De jóságos Úristen! 
Ú.: "Eltörlöm a föld színérõl az embert, akit a földön teremtettem: az embert az állatokkal, a csúszómászókkal és az ég madaraival együtt, mivel megbántam, hogy teremtettem õket."

B.:Mennybéli magasságos Jóisten, nem kell mindent egy kalap alá venni, hiszen vannak jó emberek is, ha máshol nem is, de az Egyesült Államokban.
Ú.: Dícsérendõ irgalmas szíved (a haláltaitélteket nem hagytad sokáig a bizonytalanságban), ezért is szeretlek, de ne próbálj eltéríteni elhatározásomtól. Az emberiség elfordult Tõlem, egy része más isteneknek hisz , a többség az evolúcióban és nem értékeli teljesítményemet. Ezenkívül bujálkodnak (az elõdödrõl nem is beszélve), ölik egymást, meg saját magukat, hitvány földi javakat gyûjtenek. Dzsorzs fiam Te kegyelmet találtál szememben, mert kifogástalan és igaz ember vagy, amikor alszol. A föld azonban romlott színem elõtt, s a föld tele van erõszakkal, minden lény a rossz útjára tért. Elhatároztam, hogy elpusztítok minden lényt a földön, mivel a föld az emberek miatt megtelt gonoszsággal.


 B.: Szentséges Úristen, hogyan képzeled el ezt a szörnyûséget? Hisz ez tömeggyilkosság, népírtás! 
Ú.: Vedd elõ a Bibliádat és olvasa fel nekem a 6. szakasz 14. versétõl a 21. versig.


B.:Nem kell nekem elõvenni, tudom én azt kívülrõl. Amikor alkoholra lenne gusztusom, gyorsan elõveszem a Bibliát és tanulmányozom. Tehát

: "Építs magadnak bárkát fenyõfából s nádfonatból, kívül és belül kend be szurokkal.    
Így kell építened: 300 könyök legyen a bárka hossza, 50 könyök a szélessége és 30 könyök a magassága.  Csinálj a bárka fölé tetõt. Az ajtót helyezd felülre, a bárka oldalára, és csinálj alsó, középsõ és felsõ emeletet.  Ugyanis vízözönt bocsátok a földre, hogy eltöröljek minden testet, amely az ég alatt létezik. El fog pusztulni minden, ami a földön van. Veled azonban szövetséget kötök. Te beszállsz a bárkába, te és veled együtt fiaid, a feleséged és fiaid feleségei. Minden élõlénybõl, minden testbõl vigyél kettõt a bárkába, hogy veled együtt életben maradjanak, egy hímet és egy nõstényt. A madarak minden fajtájából, az állatok minden fajtájából kettõt-kettõt vigyél be, hogy életben maradjanak.Vigyél magaddal mindenféle ételt is, ami táplálékul szolgál, halmozz fel készletet, hogy nekik és neked eledelül szolgáljon."

 Ú.: Na látod Dzsorzs fiam milyen egyszerû a dolog! Hozzáteszem. hogy azóta több, mint ezer állatfajta kihalt, tehát a dolog egyszerûb lett.
B.: De Uram, itt valami nem stimmel. A 7. szakasz 4. verse így hangzik: "Mert még hét nap, és akkor negyven nap és negyven éjjel esõt bocsátok a földre, s eltörlök a föld színérõl minden lényt, amit alkottam." Tehát Noé és fiai, Szem, Kám és Jáfet 7 nap alatt nemcsak megépítették a bárkát, hanem az Északi Sarkról elhozták a jegesmedvéket, a Déli Sarkról a királypingvineket, Austráliából a kengurukat, Kanadából a grizzlimedvéket, Afrikából a riniceroszokat, krokodilokat, Délamerika õserdejébõl a majmokat. Szerinted ez hogyan történt?

 Ú.:Belátom ez lehetetlen, de hát én nem tehetek róla. Ez olyan régen volt, hogy már nem emlékszem rá. Lehet, hogy csak rám fogják, én nem is diktáltam. De az is lehet, hogy elírták és lehagytak két hetest. nem 7, hanem 777 napról volt szó. 
B.: Nézd Istenem, én a biológiához sem értek, ezt meg kell tárgyalnom a szakemberekkel és ehhez idõ kell, nem megy 7 nap alatt.
Ú.: Jól van fiam, lásd kivel van dolgod, tedd magad okossá, egy hét mulva újra jövök, hogy ismertesd velem a dolgokat. Azt azonban kikötöm senki emberfiának ne mond el, hogy mi fog történni, mert akkor Te is meghalsz!

 B.: Jól van Uram, majd azt mondom egy Hollywood film készül a vízözönrõl és valóságos diszletekkel. 
Ú.: Látom Dzsorzs fiam hazugságért neked sem kell a szomszédba menni. Megáldlak, az Isten veled!
Megdörzsölte G.W.Bush az USA elnöke a szemét, de nem látott már senkit a szobában.Septiben felvette a kapcsolatot Kofi Annannal, az Ensz fõtitkárával és utasította, hogy azonnal hívja össze világ biológusait, akiknek egy listát kell összeállítani, az összes állatfajtáról, ami ma él a Földkerekségén, mert a természet- és a környezet-védelem szempontjából fontos döntéseket kell hoznia. Hat nap a határidõ!Ezzel még nem elégedett meg, magához kérette az amerikai Nóbeldíjas biológusokat, hogy felvilágosítsák, hogyan is lehetett annak idején a vízözönnel az állatok begyûjtése.

Második jelenés.

A hét nap elteltével izgatottan várta az Úristen megjelenését, aki nem is sokat váratott magára.

Ú.: Az Úr van Veled Dzsorzs fiam!

B.: És az én lelkemmel!

Ú.: Mit végeztél Dzsorzs és mikor nyilhatnak az ég csatornái?

B.: A dolog nem olyan egyszerû, mint ahogyan elképzeltem. A biológusok pedáns népség. Megigérték, hogy 2 hét mulva kész lesz a teljes lista. Mert több tízezer állatfajtáról van szó és minden kontinensen akadnak közös állatok, amit egy komputer segítségével tisztázni kell.

Ú.: Dzsorzs, nekem nem lista kell, hanem az ott szereplõ állat párokból álló nyáj bevagonizálása, akarom mondani bebárkásítása. És rögvest.

B.: Uram, a szervezés megkezdõdött, jó munkához idõ kell. Azonkívül problémák is merültek fel. A jegyzeteimbõl látom, hogy valamiféle metamorfozis.....vajjon mi az?

Ú.: Amikor a petébõl a fejlõdés folyamán alakot változtat, petébõl hernyó, abból lepke lesz, ami újra petézik.

B.: Aha, azért írják itt nekem, hogy a hernyónál nem lehet tudni melyikbõl lesz hím, vagy nõstény, a lepke, meg olyan rövid életû, hogy nincs értelme megtartani. Ésszerûnek tartják petéket raktározni, ez viszont az én véleményem szerint ellent mond a szent szavaknak, mert ott errõl nincs szó. Egyébként idõnyerés céljából utasítottam a Pentagont rekvirálja a világ legnagyobb luxus hajóit, hogy átalakíthassuk az állatok szállítására. Ehhez azonban az építõmérnökök számításaira van szükség a férõhelyek, ketrecek stb. tervezéséhez, a hajók átalakításához.

Ú.: Dzsorzs, engem a részletek nem érdekelnek, nekem csak egy dátumra van szükségem, hogy elindítsam a vízözönt.

B.: Végleges dátum még nem áll rendelkezésemre. A lista elkészülte után annak alapján a férõhely kiszámítás, utánna a hajó átalakítás, még mindíg gyorsabb, mint új építése, Azután az állatok összeszedése, hajóra szállás...Sajnos még nem tudok határozottat mondani, de annyi biztos, hogy ááá 2+4+8+8..ááá ca. hat hónap kell addig, míg az állatok összeszedésére gondolhatunk. Így is több ezer fõ fog dolgozni és a katonaság is részt vesz a munkálatokban.

Ú.: Mennybéli Úristen, azaz magam! Hat hónap eltelik és még az állatok sincsenek összeszedve. És ennyi ember?!

B.: Noénak és fiainak valószínûleg magasabb technika állt rendelkezésére, mint nekem Uram! Õ ezt 5-6 nap alatt elvégezhette, ez a mai technika mellett nem megy! Megmondom õszintén én örülni fogok, ha egy év alatt véghez visszük. Az is lehet, hogy õk nem jártak Ausztráliában, Amerikában és a sarkokon, pár tízezerrel kevesebb állatot jelent. Ááááá, dehogy hiszen akkor ott az evolóciónak kellett volna mûködni!

Ú.: Te Dzsorzs, most betetted a bogarat a fülembe. Ezeket a földrészeket akkor még tényleg nem ismertem, vagy legalább is nem emlékeztem a teremtésükre. Most dilemmába vagyok, ezen még gondolkoznom kell. Erre még visszatérek legközelebb. Adok Neked még négy hetet, hogy részletes tervet kidolgozd és a végleges dátumot megadd.

B.: Bocsáss meg jó Uram, lenne egy egyszerû ötletem. Tegnapelõtt megkérdeztem Rumsfeldet, lehetséges lenne-e a rendelkezésünkre álló thermonukleáris fegyverkészletünkkel az összes kontinenset elpusztítani, természetesen Északamerika kivételével? Azt a választ adta, akár tízszer is. Nem lenne jobb, ha kegyességed ránk bízná az emberiség elpusztítását?

Ú.:Ejnye Dzsorzs, már megint népirtáson, tömeggyilkosságon jár az eszed! Hát nem hallottál még a nukleáris télrõl? Amerika ugyanúgy elpusztulna és vele együtt a családod is. Ne beszélj ostobaságokat!

B.: Magasságos Úristen én csak azt akarom, hogy Amerika népe túlélje ezt a vízözönt. Vedd figyelembe, hogy nálunk a nép 60%-a hisz a teremtésben, míg más országokban csak 20%. Az a 40%, aki nem hisz a teremtésben, legnagyobb részt nem nálunk járt iskolába, hanem külföldrõl toboroztunk intelligens tudományos kutatókat, magasmûveltségû szakembereket és ezek rontják az arányt.

Ú.: Ugyan Dzsorzs fiam, ne mond, hogy jobbak vagytok a többieknél. Ha meggondolod, hogy csak a fele szavazott Rád, meg nálatok van a legnagyobb bûnözés, stb. nem kellene ennyire elfogult lenni. Úgy lesz, ahogy mondtam, punktum. Én legyek Veled! Amen.

Az elnök kissé zavarodva nézett körül, minden vibrált körülötte, amíg meg nem nyugodott.

Harmadik jelenés.

 Ismét eltelt 7 nap és az elnök már a vizeletén is érezte, hogy valami nagy baj kerekedik azokból az iratokból, amelyekben a szakértõk aggályaikat sorolják fel és a végrehajtás tervezését taglalják. Még az üres kólásöveget sem volt ideje letenni, máris jött a fényes öregember és remegõ bal kezét áldásra emelte, ami inkább fenyegetésnek tûnt.

B.: Dicsértessél Uram, csak nem a dühtõl remegsz?

Ú.: Ugyan Dzsorzs, parkinsonom van, ebben a korban igazán nem különös. Dühös csak akkor leszek, ha nem közlöd a végleges dátumot!

B.: Könyörülj rajtam Uram, szegény szolgádon! Én nem tehetek semmirõl, a szakemberek akadékoskodnak és lehet, hogy igazuk van. Felolvassam a problémákat Uram?

Ú.: Na halljam!

B.:Elsõ kérdése a szervezõknek, hogy a 6. vagy a 7. fejezet érvényes-e? Tudniillik a 7-ben 7-7 állatról van szó: "Minden tiszta állatból vigyél hetet-hetet, hímet és nõstényt, a tisztátalanokból pedig kettõt, hímet és nõstényt.(A madarakból is hetet-hetet, hímet és nõstényt), hogy ivadékuk az egész földön életben maradjon."
Második kérdés, honnan kerül a légkörbe az a vízmennyiség ami szükséges, hogy a Mount Everest +15 könyök magasságal ellepje. 41x10*11 tonna vízre van szükség.
Harmadik kérdés, hova tûnik el ez az óriási (és felesleges) vízmennyíség?
Negyedik kérdés, Hogyan és honnan termelt ki Noá és 3 fia 7 nap alatt 722 tonna (1444 kubikméter) fûrészelt és gyalult fenyõfát.
Ötödik kérdés, hogyan tudott ugyanebben a 7 napban ez a 4 ember tervrajz nélkül, egy 3 emeletes 137,1 m hosszú, 22,9 méter széles, 13,7 m magas bárkát megépíteni és közel 2 ezer négyzetméter felületet szurokkal bevonni?
Hatodik kérdés, hogyan tudták ugyanebben a hét napban a világot körüljárni és a sokezer állatot begyûjteni?
Hetedik kérdés, hogyan fértek el a bárkában ,hiszen csak a növényevõ állatoknak egy évre néhány ezer tonna szénát kellett raktározni?
Nyolcadik kérdés: volt-e szonár mûszer a bárkán, vagy hogyan és ki mérte meg a 15 könyök magasságot a Mount Everest fölött?

Ú.: Ami a vizet illeti, az az én gondom, és különben sem kérdésekért jöttem, hanem a menetrendre vagyok kiváncsi!

B.: Ahogy a szakértõi írásokból kiveszem 3 darab minimum 33 ezr bruttóregiszter tonnás hajó átépítésérõl van szó és a tetõszerkezetüket is meg kell erõsíteni, hogy a vízzuhatagnak ellenálljanak. (másodpercenként 2,5 mm )

Ú.: Hogyhogy három hajó?? Az írás szerint Noénak egy bárkára volt szüksége.

B.: Szakértõk szerint a 23 562 darab állatot el kellett osztani 3 hajóra, mert az állatokhoz 1 évre való takarmányt is tárolni kell. Továbbá hajónként 60 személyt családostul az állatok etetése céljából. És e családoknak is 1 évi teljes ellátást kell biztosítani.

Így a menetrend tervezet a következõ a hajók elõkészítése, az állatok összeszedése, az egyéves takarmány begyûjtése, az állatkezelõk kiválasztása, élelmiszer ellátásuk biztosítása, a maximálisan bevethetõ munkaerõ segítségével is 11 és fél hónapot vesz igénybe. A hajóra szállás és szállítás maximális gépesítéssel ca. 3 hetet.

Ú.: Hagyd abba, hallgass Dzsorzs, égnek áll a hajam de még a szakállam is! Több, mint egy évre van szüksége több ezer embernek, amit Noé állítólag 7 nap alatt fix und fertig megcsinált? Észnél vagyunk?? Egy hét mulva újra jövök, addig tanulmányozom a Bibliát. Szeretném tudni, hogy ezek a firkászok, mit irtak összevissza! Azt megmondom, ha legközelebb jövök, úgy számítsatok, hogy néhány nappal késõbb megnyílnak az ég csatornái! Légy résen Dzsorzs, ha voltál cserkész!

Az Öreg olyan gyorsan és mérgesen eltûnt, hogy az elnök szóhóz sem jutott.

 

Negyedik jelenés.

Izgatottan, vegyes érzelmekkel várta az elnök az Úr eljövetelét. Félelem és remény váltakozott agyában, verejték gyöngyözött homlokán. Remegve gondolt arra, hogyan fog az Öreg reagálni a tudósok állásfoglalására, amiben lehetetlennek tartják a vízözönt. Nem üti-e meg a guta az Úrat?! Ijedtében elsötétült elõtte a világ, de a másik pillanatban már elõtte állt a fényes öregember:

 

Ú.: Dícsértessek én, a Te urad istened Dzsorzs! Elvégezted-e amit kellett, készen vannak-e hajóid, benne vannak-e az állatok, takarmánnyal stb. nyithatom-e a csapokat?

B.: Kegyelmezz uram bûnös lelkemnek, még csak a tervezés stádiumában vagyunk, egy éven belül semmisem lehetséges! De, ha megengeded felolvasom az akadémikusok levelét, amiben véleményüket kértem.

Ú.: Na ki vele, mert kiváncsivá tettél!

B.:Olvasom: "Tisztelt Elnök Úr! (Ez én vagyok.)

Megkeresésére közöljük, hogy a vízözönhöz szükséges 41x10*11 tonna vízmennyiség az egész naprendszerünkben nem található.

Ha mégis lenne, akkor az esõ formájában az egész földkerekségen egyszerre (globálisan) nem megvalósítható.

Ha mégis lehetséges lenne, akkor meg az elpárolgtatása megoldhatatlan. Semmiféle szél ezen nem segít.

A kezdettõl a felszáradásig, tehát egy év hosszan, a Föld minden négyzetcentiméterén, a tengerszínt feletti magasságtól függõen max. 9 tonna súllyal nyomna agyon, morzsolna szét minden növényt és élõlényt.

Ha a hajók tetõzete kibírnák a vízzuhatag okozta terhelést, ami szintén kétséges, a belátható következmények a következõek:

a./ a talajban túlélõ magvak csak évtizedek múlva tennék lehetõvé a növényevõk táplálását.

b./ a kiengedt legyengült növényevõ állatokat a húsevõk néhány nap alatt elfogyasztanák.

c./ néhány hét múlva a húsevõk éhezés következtében kimúlnának.

d./ az életben maradt emberek néhány nap múlva követnék az állatok példáját.

e./ a természet néhány százezerévig nyugalomba lenne, amíg az evolúció újra kezdhetné az állatokkal való benépesítését a szárazföldnek.

Végkövetkeztetés: a vízözön kivihetetlen!!"

Mit szólsz hozzá Uramisten? Áldott legyen a neved!

Ú.:Dzsorzs fiam hiszed-e ami a Bibliában írva vagyon?

B.: Szilárd meggyõzõdésem, hogy betûrõl betûre igaz és színtiszta valóság.

Ú.: Ezt szeretem benned Dzsorzs, kedvemrevaló vagy. Óriási a Te hited az eszedhez képest! Jól mondta egyszülött fiam:" Boldogok az együgyûek, mert övék a mennyek országa!"

Megmondom Neked Dzsorzs fiam, hogy szégyelném magamat, ha azt amit a firkászok az vízözönrõl írtak, én diktáltam volna nekik. Az elmúlt héten elolvastam a fejezeteket és égnek állt a hajam. Egyszerûen sértés rám nézve, hogy ilyen ostobának és csalónak állítottak be, azok a zsidó vallási elõljárók ca. 4 ezer évvel ezelõtt. Persze, az volt a fontos, hogy az egyszerû felfogású, mûveletlen népség higgyen el mindent, amit kitaláltak és rám fogták. Szóval, ha nem megy ne erõltessük, nemde?

B.: Magasságos Úristen, bölcs vagy és jóságos! Kérhetek valamit?

Ú.: Kivele!

B.: Nem lehetne, úgy mint régen 6-8-9 száz évig élni?

Ú.: Elárulok Neked egy titkot, de ne mondjad el senkinek! Sohasem éltek az emberek olyan sokáig. A bibliaíróknak rettenetes sok nevet kellett volna kitalálniok és rengeteget írni. A teremtéstõl Noéig le kellett vezetni az emberiség családfáját és így nagyobb idõközökkel kevesebb nevet kellett kitalálni. Azért írnak olyat: "Járed 162 éves korában nemzette Hénochot." és a többi. Öreg vagyok, elfáradtam, de még van számodra közlendõm. Mivel a vízözöntõl el kell tekintenem, a gonosz világot azonban meg kell büntetnem és ennek Dzsorzs fiam Te leszel a végrehajtója. Mégegyszer meg foglak látogatni és addig készíts számadást, hogy fogod végrehajtani a gonosz emberiség megbüntetését. Légy hû és hívõ, most és mindörökké. Amen

Megkönnyebbülten tért magához az elnök, gyorsan lehajtott egy kólát és elindult lakása felé.

 

Ötödik jelenés.

 

Ünneplõbe öltözve várta az Elnök az Úr eljövetelét. Új korszakot jelent, ha az Atyaúristen személyesen küldi harcba az Egyesült Államokat és elnökét. Izgatottságában még az kólát is kilötyögtette a szõnyegre, amikor a szózatot hallotta:

Ú.: Áldásom legyen Rajtad Dzsorzs fiam, ezentúl az Istenostora leszel.

B.: Áldassék szent neved mennybéli Atya! Tisztelettel fogok beszámolni terveinkrõl, amivel a bûnös világot megbûntetjük, kívánságod szerint. Azonban lenne egy kérésem.

Ú.: Ki vele fiam!

B.:Nem kaphatnám a megbízást írásban, kegyes kezedbõl?

Ú.:Nem, édes fiam! A teremtésben hívõknek ugyanúgy, mint akik Neked hisznek, nem kell bizonyíték, elhisznek mindent kritika nélkül. Az értelmesebbeknek, akik amúgysem hisznek Neked, a papír is csak hamisítás lenne, mert sem az ujjlenyomatomat sem a DNS-emet nem tudnák azonosítani.

B.: Mégis csak jó lenne arra hivatkozni és nem rettegni attól, hogy bíróság elé kerülök.

Ú.: Ugyan Dzsorzs, ne beszélj csacsiságokat! Demokráciában éltek ugye! Annak meg van az az elõnye, hogy mindenkor hivatkozhatsz a parlamentre, hiszen meg kell nekik a dolgokat szavazni. Hogy milyen csellel, vagy félrevezetéssel lettek meggyõzve, az nem számít. Ha meg már megszavazták, együtt vagytok a csónakban, a képviselõk szolidaritására számíthatsz. Más a diktátorok esete, õk nem hivatkozhatnak parlamentre.

Milyen kár, hogy megöregedtem! Hol vannak a régi szép idõk, amikor még erõs voltam, birkóztam Jákobbal és gyõztem. Ki is ficamítottam a vállát. Amikor még személyesen öltem, gyilkoltam, vagy vérfürdõt rendeltem el, amit hû szolgáim hajtottak végre. Mindez a multé! Elõ a megsemmisítõ bosszúhadjárat terveivel. Hadd lássam, méltó vagy-e bosszúvágyam kielégítésére?

B.: Be kell vallanom szentséges Uram, hogy, bár lehetõségünk lenne nagyobb arányokban ritkítani az emberiséget, de arra is kell gondolnunk, ameddig haszon van az emberekbõl addig vegetálhassanak. Terveink hosszúlejáratúak. Ami a rövidlejáratú dolgokat illeti, most dolgozzuk ki Irak lerohanását, ami ugyan csak néhány százezer halottal sebesülttel és menekülttel jár, de nem fogunk pihenni babérainkon, hanem a szomszéd országokban is rendet fogunk csinálni, ami szintén néhány ember életébe fog kerülni. De mindez semmi ahhoz képest, ami katona- politika mellett a gazdaságpolitika hatását jelenti. Gazdasági elõnyünket támogató politikánkat a "globalizáció" néven igyekszünk az egész világon elterjeszteni. A természetes környezetet globálisan úgy tönkretesszük, amennyire csak lehet. Fejlett technikánk és különösen a vegyi ipar nagyon alkalmas az emberek egészségének olyan mértékû tönkretételére, hogy mind több nyomorék születik, akik halálukig a társadalom költségén az ipar profitját növelik. Végsõsoron egy katasztrófába fog torkolni, de az még odébb van és akkor már a mi generációnk nem él.

Majdnem elfelejtettem, hogy sikerrel fejlesztenek ki tudósaink biológiai fegyvereket, szenzációs hatékony hatással. Azonkívül az óriási energiafelhasználásunk és pazarlásunk lehetõvé teszi az idõjárás olyan változását, amely elképzelhetetlen pusztulást vonhat maga után az emberiség létszámát illetõen. Szóval magam és kormányom nevében biztosíthatom a mindenek Úrát, hogy mindent megteszünk, hogy mások gonoszságát megtoroljuk.

Ú.: Te vagy az én fogadott fiam, akiben nekem kedvem telik! Látom az egyiptomi hétcsapás kezd eltörpülni a mellett amit Te képes vagy véghez vinni. Az Úr, pardon, én legyek Veled.

B.: Áldott legyen az Úr neve, áldás békesség!

Villámlás és mennydörgés ébresztette fel az elnököt. Azonnal a telefonhoz nyúlt és felhívta barátait, hogy megkérdezze, kitaláltak-e már valami jó indokot Irak megtámadására.

Vissza a témához (Szatíra)